Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty Audiowizualne

Ilustracja prezentuje kolekcję filmową Mistrzowie Polskiego Kina, wydaną w Warszawie przez Agora SA w 2011 rokuPoczątki wpływu dokumentów elektronicznych i audiowizualnych w Bibliotece Jagiellońskiej sięgają już lat 70-tych. Panowała wówczas większa różnorodność nośników, były to dyskietki, kasety VHS, kasety magnetofonowe, płyty gramofonowe. Stopniowo jednak następowało ich ujednolicenie. Obecnie są to głównie płyty CD, DVD, materiały zapisane na przenośnej pamięci USB, czy w ostatnich latach również publikacje przesyłane przez wydawców w postaci plików (głównie w formacie pdf).

Zdecydowaną większość gromadzonych materiałów stanowią wydawnictwa polskie gromadzone w dwóch egzemplarzach. Dokumenty elektroniczne wpływają do BJ przede wszystkim jako egzemplarz obowiązkowy zgodnie z z przepisami ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r. (przejdź do Dziennika Ustaw nr 152 z dnia 23.12.1996, poz. 722) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. (przejdź do Dziennika Ustaw nr 29, poz. 161). W latach poprzedzających Ustawę notowano większą ilość dokumentów pochodzących z innych źródeł wpływów, takich jak dary, wymiana i kupno.

Rodzaje dokumentów audiowizualnych

Przykładowa strona www, Organizacji Living Oceans Society, lidera w wysiłkach na rzecz ochrony wybrzeża Kanady i Pacyfiku. Programy organizacji obejmują stworzenie sieci chronionych obszarów morskich, zatrzymanie negatywnych skutków hodowli łososia, utrzymanie moratorium na podmorskie złoża ropy naftowej i gazu w kanadyjskiej części Pacyfiku, rozwój ekologicznie i ekonomicznie zrównoważonego rybołówstwa. Strona WWW organizacji zawiera szczegółowe informacje na temat obszarów programów, nowości i nadchodzących wydarzeń, mapy online i inne publikacje.Dokumenty elektroniczne:

książki elektroniczne - dokumenty tekstowe na nośnikach elektronicznych - encyklopedie, podręczniki, opracowania literatury pięknej, poradniki, bibliografie, materiały konferencyjne, aprobaty techniczne, akty prawne, zestawienia statystyczne

programy komputerowe edukacyjne i naukowe - słowniki językowe, leksykony, materiały do nauczania języków obcych, interaktywne materiały dla nauczycieli i uczniów, multimedialne bazy wiedzy

gry

bazy danych o dostępie lokalnym

czasopisma elektroniczne - samoistne wydawniczo, wersje równoległe dokumentów drukowanych, aktualizowane elektroniczne bazy danych o dostępie lokalnym

Link do dostępnej cyfrowo w JBC kolekcji zasobów online

Dokumenty dźwiękowe niemuzyczne:

dzieła literackie, słuchowiska, reportaże dźwiękowe, przemówienia, homilie, materiały rekolekcyjne, kursy języków obcych

Link do dostępnej cyfrowo w JBC kolekcji dokumentów dźwiękowych niemuzycznych

Przykładowa okładka publikacji audiowizualnej. Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialneFilmy:

fabularne, dokumentalne, edukacyjne (dydaktyczno-instruktażowe), animowane

Mikroformy:

mikrofilmy i mikrofisze będące kopiami dokumentów oryginalnych:

rękopisów polskich i obcych, starych druków, druków zwartych, czasopism, dokumentów życia społecznego, kartografii, grafiki, wydawnictw rzadkich i drugiego obiegu

dokumenty pierwotnie wytworzone na mikroformach

Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych

W Czytelni Dokumentów Audiowizualnych (ODA) można na miejscu, bez konieczności zamawiania, przeglądać zmikrofilmowane kopie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), wśród nich gazety i czasopisma z XIX w. i z początku XX w. Największą poczytnością cieszy się Ilustrowany Kurier Codzienny, Czas, Kurier Warszawski, Wiadomości Literackie, Nowy Dziennik. Do najczęściej udostępnianych mikroform należą również Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim czy Kultura Paryska.

  • Gromadzone są również zbiory, których BJ nie posiada w oryginale. Są to dokumenty pierwotnie wytworzone na mikroformach. Między innymi do nich należą Archiwa Biograficzne Wydawnictwa SAUR: polskie, francuskie, niemieckie, brytyjskie, rosyjskie, czeskie oraz krajów bałkańskich. Ceniona przez historyków, ze względu na zawarte w niej relacje z Polski, Gazette de France z XVII w. czy rozprawy doktorskie bronione na niemieckich uniwersytetach.
  • Czytelnicy mają również możliwość obejrzenia najnowszych filmów i seriali oraz klasykę polskich i zagranicznych filmów fabularnych i dokumentalnych, które ukazały się na płytach CD, DVD i VHS. Między innymi są to kolekcje filmowe Mistrzowie Polskiego Kina, Wojny które Zmieniły Świat, Wielka Kolekcja Wojenna, kolekcja filmów poświęconych szeroko rozumianej problematyce praw człowieka Wideoteki Uniwersyteckiej Watch Docs czy wyjątkowa kolekcja przewodników po świecie Dookoła Świata-Fascynujące Podróże.
  • Do najciekawszych dokumentów elektronicznych zaliczyć możemy multimedialne programy do nauki języków obcych, słowniki i encyklopedie oraz aktualizowane bazy danych o dostępie lokalnym z zakresu gospodarki, ekonomii i prawa. M.in. Legalis Baza Aktów Prawnych i Orzecznictwo, Lex Polonica czy Aprobaty Techniczne Instytut Techniki Budowlanej. Dostępne są również gry komputerowe dla użytkowników w każdym wieku.

Przykładowa okładka płyty winylowej. Tytuł "Słowa miłości, rozpaczy". Utwory Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, Gałczyńskiego, Kubiaka Hillar i Broniewskiego, w wykonaniu Ignacego Gogolewskiego. Rok wydania 1975Z dokumentów dźwiękowych niemuzycznych wyróżnić możemy audio-książki z nagraniami klasyki literatury pozytywizmu i romantyzmu oraz bogaty zbiór literatury współczesnej. Między innymi książki Stiega Larssona, Stepnienie Meyer, Carlosa Ruiz Zafóna czy japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego.

Informacja o zgromadzonych dokumentach znajduje się w Katalogu Bibliotek UJ, drukowanych katalogach kartkowych BJ, oraz w podręcznym katalogu kartkowym dostępnym w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych.

Wiele zasobów przechowywanych w BJ na mikrofilmach jest już dostępnych w wersji cyfrowej zabezpieczonej w bibliotekach cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC). Przed podjęciem poszukiwań w BJ warto więc sprawdzić ich dostępność w FBC lub w Europeanie.

Oznaczenia sygnatur

Dla poszczególnych rodzajów dokumentów zostały nadane następujące oznaczenia sygnatur:

  • dla dokumentów elektronicznych zwartych: BJ Ez
  • dla dokumentów elektronicznych ciągłych: BJ Ec
  • dla dokumentów dźwiękowych niemuzycznych: BJ Dn
  • dla filmów: BJ F
  • dla mikroform: BJ Mf, BJ Mfz (dla dokumentów zwartych), BJ Mfc (dla dokumentów ciągłych)
  • dla zasobów wirtualnych: BJ Oz (dla dokumentów zwartych), BJ Oc (dla dokumentów ciągłych)

Kącik kultury Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (UNAM)

Herb Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku UNAMW Czytelni Dokumentów Audiowizualnych znajduje się kącik kultury Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (UNAM – National Autonomous University of Mexico). Na trzech dedykowanych komputerach jest dostęp do biblioteki cyfrowej UNAM, w której można korzystać m. in. z: cyfrowych książek i czasopism, filmów, audycji radiowych lub podcastów (internetowych nagrań dźwiękowych, w których eksperci opowiadają m. in. o: historii, literaturze, operze, tańcu, muzyce, teatrach, muzeach i centrach kulturalnych UNAM). Na portalu można odbyć wirtualną podróż po budynkach należących do uniwersytetu i pobrać różne aplikacje na telefon, pozwalające na zapoznanie się z wydarzeniami kulturalnymi UNAM i ich lokalizacją na mapie.

Przejdź do Biblioteki cyfrowej UNAM