Bazy miesiąca: Historia

W grudniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu historii:

  • bazy zakupione: Historical Abstracts with Full Text, Oxford Scholarship Online – History
  • bazy w wolnym dostępie: Bibliografia Historii Polskiej oraz Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej

Bazy zakupione:

Historical Abstracts with Full Text

Międzynarodowa bibliografia historyczna, która rejestruje publikacje tworzone w kilkudziesięciu państwach i językach, z polskim udziałem. Zasięg chronologiczny bazy obejmuje dzieje od 1450 r. do czasów współczesnych, a terytorialnym wszystkie kontynenty (w tym: Europę z Polską). Uwzględniono także Stany Zjednoczone i Kanadę, które w założeniach były wyłączone z bazy. Część opisów bibliograficznych i abstraktów jest uzupełniona o pełne teksty.

Dostęp: http://search.epnet.com - należy wybrać najpierw EBSCOhost Web, a następnie bazę Historical Abstracts with Full Text

Samouczki:

https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial

Oxford Scholarship Online – History

Jedna z kilku zakupionych przez Uniwersytet Jagielloński dziedzinowych kolekcji książek, tworzonych przez ośrodek oksfordzki we współpracy z wydawnictwami wiodących uczelni i placówek naukowych (University Press Scholarship Online). Baza oferuje dostęp do ponad 1600 pełnotekstowych pozycji. Zakres chronologiczny prac jest szeroki, od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczą zarówno dziejów powszechnych, jak i narodowych. Wśród tych ostatnich są dzieła poświęcone Polsce.

Przewodniki: http://www.universitypressscholarship.com/page/take-a-tour

Bazy w wolnym dostępie:

Bibliografia Historii Polskiej

Najważniejsza bieżąca bibliografia dziejów ojczystych. Szeroko pojętą tematykę polską, od czasów najdawniejszych po współczesność, uzupełnia historia powszechna ograniczona do stosunków z innymi narodami oraz monografii poszczególnych państw. W wersji elektronicznej bibliografia uwzględnia lata 1980-2011. W planach rozwoju znajduje się włączenie do bazy wcześniejszych i najnowszych roczników (obecnie są dostępne jako druki).

Wskazówki:

http://91.224.214.92/bibliografia/index_s.html

http://91.224.214.92/bibliografia/indexext.html

Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej

Baza niemieckiego Instytutu Herdera w Marburgu (Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas) tworzona we współpracy z placówkami naukowymi wybranych państw środkowoeuropejskich, w tym instytucjami z Polski. Szeroki wachlarz narzędzi wyszukiwawczych dostępny jest w językach polskim, czeskim, słowackim, węgierskim, litewskim, estońskim i łotewskim, a więc narodów, których dziejom poświęcona jest bibliografia. Bazę można przeszukiwać za pomocą różnych kryteriów, m. in.: autora, hasła geograficznego, hasła przedmiotowego, regionu, funkcjonalnego lub formalnego typu dokumentów.

Pomoc (w języku niemieckim): https://www.herder-institut.de/?id=691&lang=pl

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z historii prosimy kierować na adres e-mail: sebastian.grudzien@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Sebastian Grudzień). 

Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic