Bazy miesiąca: Nauki ścisłe

W listopadzie Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu nauk ścisłych:

  • Bazy zakupione: IOP Science, ACS Journal, Reaxys
  • Bazy w wolnym dostępie: DML-PL, Microsoft Academy Search

Bazy zakupione

IOP Science

Kolekcja czasopism i książek z zakresu nauk ścisłych wydawnictwa IOP Publishing. Serwis oferuje dostęp nie tylko do czasopism wydawanych na bieżąco, ale także do tytułów archiwalnych. Bazę można przeszukiwać poprzez słowa kluczowe lub hasła przedmiotowe. Platforma oferuje także zestawienia najważniejszych artykułów opublikowanych w danej dziedzinie w ciągu ostatniego roku, listę najbardziej popularnych publikacji, materiały konferencyjne oraz kolekcje tematyczne. Kolekcje tematyczne IOP (wydawca proponuje m.in. fizykę atomową i molekularną, optykę, półprzewodniki, nadprzewodnictwo, fizykę matematyczną) umożliwiają szybki dostęp do najnowszych wyników badań w wybranych dziedzinach wiedzy i oferują zestawienia najlepszych publikacji, powiązanych artykułów, materiałów multimedialnych i stron internetowych.

Na szczególną uwagę zasługują kolekcje poświęcone dynamicznie rozwijającym się ostatnio dziedzinom, takim jak technologia kwantowa i super rozdzielcza mikroskopia.

Instrukcje korzystania z bazy

ACS Journals

Kolekcja pełnotekstowych czasopism z zakresu chemii i nauk pokrewnych (m.in. ceramika, toksykologia, elektrochemia i wiele innych) wydawanych przez American Chemical Society. Baza oferuje wyszukiwanie przedmiotowe w treści danego czasopisma lub w całej kolekcji. Zawartość danego tytułu można przeglądać chronologicznie lub według indeksu autorskiego. Można też dla danego czasopisma uzyskać szybki dostęp do listy najczęściej czytanych artykułów, ostatnio opublikowanych tekstów czy też zaakceptowanych i przyjętych do druku rękopisów (Just Accepted Manuscripts) jeszcze przed ich edycją techniczną. Publikacja „Just Accepted Manuscripts” jest polityką wydawnictwa, która ma na celu udostępnianie społeczności naukowej, informacji tak szybko, jak to tylko możliwe.

Materiały instruktażowe do bazy

Reaxys

Bibliograficzno-abstraktowa baza wydawnictwa Elsevier z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych. Baza umożliwia wyszukanie informacji na temat związków i reakcji chemicznych w książkach, czasopismach oraz światowych publikacjach patentowych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Jednym z głównych celów bazy jest dostarczanie naukowcom dostępu do aktualnych i historycznych danych, w tym m.in. informacji o metodach identyfikacji związków chemicznych, ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych, kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod, szczegółowych procedur chemicznych, itp. Baza Reaxys umożliwia również znalezienie powiązanych z interesującą publikacją danych bibliograficznych (artykułów o podobnej treści oraz cytowanych w danej publikacji).

Informacje o bazie (w języku angielskim)

Pomoc do bazy (w języku polskim)

 

Bazy w wolnym dostępie

DML-PL – Polish Digital Mathematical Library czyli Cyfrowa Biblioteka Matematyczna.

Powstała w 2002 r. baza, jest pełnotekstową kolekcją książek i czasopism matematycznych lub związanych z matematyką. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych wydawanych przed II Wojną Światową, także tych tytułów, które przestały się już ukazywać. Najstarszy tom dostępny w kolekcji został wydany w 1888 roku. Biblioteka zamieszcza także pełne teksty bieżących zeszytów.

Baza oferuje wyszukiwanie zaawansowane, a także przeglądanie wyodrębnionych katalogów czasopism, książek, serii książek, twórców i wydawców. Bardzo przydatna dla użytkownika biblioteki jest szczegółowa informacja dotycząca każdej książki znajdującej się w kolekcji, która obejmuje spis treści, bibliografię oraz możliwość (po kliknięciu na ikonę „Narzędzia”) znalezienia w bazie publikacji o podobnej treści.

Pomoc do bazy

Microsoft Academy Search

Wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft zapewnia dostęp do ponad 120 milionów publikacji naukowych, także z zakresu nauk ścisłych. W odróżnieniu od tradycyjnych wyszukiwarek wyszukiwarka Microsoft Academy umożliwia wyszukiwanie semantyczne, które ma na celu poprawę dokładności wyszukiwania i prezentację trafniejszych wyników za pomocą zrozumienia intencji i kontekstu wpisywanych fraz kluczowych. Baza zawiera powiązane informacje o autorach, instytucjach, wydawnictwach i badaniach naukowych z danej dziedziny.

Baza umożliwia stworzenie spersonalizowanego konta użytkownika. Zalogowany użytkownik może także utworzyć profil publiczny, na którym prezentuje własne prace. Tym samym nie tylko upublicznia własną działalność naukową, ale także poprawia trafność wyszukiwania materiałów ze swojej dziedziny.

Pomoc do bazy

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu nauk ścisłych prosimy kierować na adres e-mail: anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Anna Grzęda). 

Data opublikowania: 03.11.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic