Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Biogramy

Bazy miesiąca: Biogramy

We wrześniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Biogramów. Baza zakupiona: Historical Abstracts with Full Text [EBSCO]. Baza w wolnym dostępie: Baza Biogramów.

Historical Abstracts with Full Text [EBSCO]

Link do bazy Historical Abstracts with Full Text

Pełnotekstowa baza danych rejestrująca publikacje dotyczące historii świata (z wyłączeniem historii Stanów Zjednoczonych oraz Kanady) od XV wieku do współczesności. Oferuje dostęp do 1757 tytułów czasopism i abstraktów, w tym do 1643 recenzowanych. W bazie można korzystać z okna wyszukiwania prostego i zaawansowanego. W obrębie wyszukiwania zaawansowanego istnieje możliwość zawężania wyników poprzez wybór konkretnego języka publikacji lub typu dokumentów, m. in.: biografii, bibliografii, listów. Ponadto, baza pozwala na wyszukiwanie według przedziału czasowego. 

Link do informacji o bazie

Link do pomocy do bazy

Baza Biogramów

Link do Bazy Biogramów

Baza Biogramów jest autorską bazą powstałą i na bieżąco uzupełnianą przez pracowników Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej. Zawiera opisy bibliograficzne biogramów, a także bibliografii podmiotowych lub przedmiotowych Polaków żyjących od XVI wieku do czasów współczesnych. Zakresem czasowym uwzględnia publikacje wydane po II wojnie światowej. Jest źródłem informacji o blisko 67 tysiącach osób. Każdy rekord zawiera podstawowe dane o osobie (imię i nazwisko, w tym także pseudonimy), rok i miejsce urodzenia, rok i miejsce śmierci (jeśli dotyczy) oraz tytuł naukowy i zawód lub funkcje pełnione przez osobę, której dotyczy rekord. W kolejnej części znajdują się opisy bibliograficzne publikacji na temat danej osoby (m. in.: noty biograficzne, nekrologi, wywiady, rozdziały w książkach) i ewentualnie bibliografia podmiotowa. Informacje o osobach występujących w Bazie Biogramów są czerpane wyłącznie z publikacji wydanych drukiem.

Link do informacji o bazie i pomoc do bazy

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu biogramów prosimy kierować na adres e-mail: basia.krawczyk@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663 3444, p. Barbara Krawczyk).