Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Pedagogika

Bazy miesiąca: Pedagogika

W lipcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Pedagogiki. Baza zakupiona: ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO] Baza w wolnym dostępie: Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół

ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO]

Link do bazy ERIC

Baza zawiera ponad 1,7 miliona rekordów oraz odsyłacze do ponad 750 tys. pełnotekstowych dokumentów sięgających 1966 r. Zakres tematyczny to edukacja, pedagogika, psychologia. Bazę można przeszukiwać w sposób prosty, jak i zaawansowany, używając operatorów logicznych (AND, OR, NOT). Baza zawiera również wbudowany tezaurus, którego użycie pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów wyszukiwania. 

Link do pomocy do bazy

Link do tutoriala

Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół

Link do bazy Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół

Bibliografia zawiera scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po 1989 r. (strona na portalu „Biblioteka w Szkole”, oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska). Na bibliografię składają się scenariusze uroczystości, scenariusze spotkań, scenariusze widowisk, scenariusze przedstawień, scenariusze apeli, scenariusze inscenizacji, scenariusze montaży poetycko-muzycznych, scenariusze wieczorów literackich, scenariusze turniejów.

Link do pomocy przy szukaniu (działy)

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu pedagogiki  prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna.laskawska@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Łaskawska).