Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca – Sztuka

Bazy miesiąca – Sztuka

W czerwcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu sztuki. Baza zakupiona: Artstor. Bazy w wolnym dostępie: Wortal e-teatr.pl

Baza Artstor

Link do bazy Artstor

Baza zawiera ponad 2,5 miliona zdjęć obiektów tworzących 300 kolekcji. Obiekty pochodzą z ważnych muzeów świata (np. Staatliche Museen zu Berlin, Metropolitan Museum of Art, Rijksmuseum), bibliotek (np. Library of Congress), archiwów zdjęć (np. Magnum Photos), włączając rzadkie kolekcje niedostępne w inny sposób. Baza stanowi cenne źródło materiałów ilustracyjnych dla badaczy i miłośników sztuk pięknych, ale także dla badaczy takich dziedzin naukowych jak antropologia, archeologia, historia, historia medycyny. Bazę można przeglądać m.in. wybierając jedną z 16 grup klasyfikacji (Classification): Architektura i urbanistyka; Sztuki dekoracyjne, przedmioty użytkowe i projektowanie wnętrz; Rysunki i akwarele; Moda, kostiumy i biżuteria; Film, audio, wideo i sztuka cyfrowa; Ogród i krajobraz; Grafika i ilustracja; Nauki humanistyczne i społeczne; Rękopisy i iluminacje rękopisów; Mapy i wykresy; Obrazy; Sztuki sceniczne; Fotografie; Druki; Nauki ścisłe, technika i przemysł; Rzeźba i instalacje. Baza Artstor jest powiązana z bazą JSTOR: rezultatem wyszukiwania w JSTOR są m.in. także materiały wyszukane w Artstor („Artstor images related to your search”). 

Link do informacji o bazie

Link do instrukcji korzystania

Wortal teatralny e-teatr.pl

Link do strony e-teatr.pl

  • Baza recenzji – pełne teksty recenzji teatralnych (należy kliknąć zakładkę Recenzje)
  • Baza osób – m.in. pełne teksty artykułów o osobach związanych z teatrem (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne)
  • Baza realizacji – m.in. pełne teksty artykułów o przedstawieniach (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne, a następnie Baza realizacji)
  • Baza teleadresowa teatrów i instytucji (należy kliknąć zakładkę Adresy)

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu sztuki prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Agnieszka Brzeziak).