Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Literatura i językoznawstwo

Bazy miesiąca: Literatura i językoznawstwo

W maju Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu literatury i językoznawstwa. Baza zakupiona: JSTOR-the Arts & Science. Baza w wolnym dostępie: Polska Bibliografia Literacka

JSTOR-the Arts & Science

Link do bazy JSTOR-the Arts & Science

JSTOR to wielodziedzinowe archiwum cyfrowe, które oferuje pełnotekstowy dostęp do czasopism naukowych, książek i dokumentów źródłowych z 75 dyscyplin, w tym także z zakresu literatury i językoznawstwa. Biblioteka Jagiellońska wykupiła dostęp do wszystkich kolekcji. Bazę można przeglądać według prostych kryteriów, tj. hasła przedmiotowego, tytułu, wydawcy lub zastosować wyszukiwanie zaawansowane. Dodatkowo można skorzystać z analizatora tekstu (dostępny w zakładce Tools), który na podstawie dowolnego pliku tekstowego wpisanego w okienko wyszukiwawcze analizatora znajdzie w bazie JSTOR publikacje o podobnej treści. Rejestracja w bazie pozwala na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do historii swoich wyszukiwań, może dowolnie zapisywać i organizować źródła oraz notatki w określonym przez siebie obszarze zainteresowań.

Link do Informacji o bazie

Link do Pomocy do bazy

Link do Webinariów

Polska Bibliografia Literacka 1988-2012

Link do bazy Polska Bibliografia Literacka 1988-2012

Baza Instytutu Badań Literackich PAN swoim zakresem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie, ich przekłady, a także teksty literackie obce w przekładzie na język polski. Bibliografia rejestruje też inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, przedstawienia teatru telewizji oraz produkcje polskich filmów fabularnych. Bazę przeszukiwać można według kilku kryteriów: układu działowego, rzeczowego, nazwiska autora, tytułu/słowa w tytule, nazwy wydawnictwa, teatru, miasta.

Polska Bibliografia Literacka za lata 1944/45-1988 dostępna jest w formie drukowanej w Lectorium (sygn. D 910) oraz Czytelni Informacji Naukowej (sygn. H 1851).
Link do wersji elektronicznej za lata 1944/45-1988.

Informacje o bazie

 

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu literatury i językoznawstwa prosimy kierować na adres e-mail: anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, p. Anna Grzęda).