Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Medycyna

Bazy miesiąca: Medycyna

W kwietniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu medycyny. Baza zakupiona: MEDLINE. Baza w wolnym dostępie: Bibliografia UJ CM

Baza MEDLINE

Link do bazy MEDLINE

Najpełniejsza baza z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Baza pozwala na budowanie zaawansowanych fraz wyszukiwawczych z użyciem operatorów logicznych. Można zawężać rezultaty wyszukiwania z pomocą filtrów takich jak: gatunek zwierząt, zapytania kliniczne, typy publikacji (w tym: testy kliniczne, raporty techniczne, webcasty czy materiały audiowizualne). Baza posiada wbudowane indeksy, dysponuje również możliwością wyszukiwania po hasłach MeSH.  Wyniki można zawęzić do wieku badanych, ich płci, tytułu czasopisma i autora. Baza oferuje możliwość pobrania pełnych tekstów, jeśli są dostępne. 

Link do informacji o bazie 
Link do pomocy do bazy

Bibliografia UJ CM

Link do bazy Bibliografia UJ CM

Baza gromadząca opisy publikacji pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bibliografię można przeszukiwać za pomocą różnych kryteriów (tu warto wymienić np. wydział autora, pierwszego autora, autora afiliowanego lub nie do Collegium Medicum, możliwość szukania po typach formalnych publikacji oraz możliwość szukania po źródle). Warto korzystać z podpiętego do bazy indeksu. Istnieje możliwość budowania zaawansowanych fraz wyszukiwawczych z pomocą operatorów logicznych (AND, OR, NOT). Można zawęzić wyniki wyszukiwania do np. czasopism z Impact Factorem, do czasopism z listy filadelfijskiej, czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Baza bibliograficzno-abstraktowa, bez możliwości pobrania pełnych tekstów.

Link do wskazówek wyszukiwawczych w bazie (opcja „Jak szukać?")

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu medycyny prosimy kierować na adres e-mail: jekaterina.maj@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Maj-Müller).