Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weź udział

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230119

Wystawa zbiorów zakupionych z funduszu Anny Łysiak i Lidii Procyk

Data: 19.01.2023 - 24.02.2023
Czas rozpoczęcia: pon. 10.00 - 17.00, wt. - pt. 10.00 - 15.00
Miejsce: Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3)
Wystawa zbiorów zakupionych z funduszu Anny Łysiak i Lidii Procyk

​W 2021 roku Biblioteka Jagiellońska otrzymała darowiznę od Anny Łysiak i Lidii Procyk przeznaczoną na zakup zbiorów specjalnych, ochronę zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem oraz działalność wydawniczą.

Dzięki funduszowi Biblioteka Jagiellońska zakupiła 55 woluminów starych druków oraz 50 jednostek bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych.
Z części darowizny przeznaczonej na wydatki związane z działalnością wydawniczą opublikowano 6 tomów z serii „Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia” oraz jeden tom „Inwentarza Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej”. 
Warto wspomnieć również o utworzonym uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku Funduszu Stypendialnym im. Bohdana Łysiaka. Powstał on ze środków ofiarowanych Uniwersytetowi przez Panie Annę Łysiak i Lidię Procyk, które w ten sposób chciały uczcić pamięć Ojca. Bohdan Łysiak, wierny swoim ukraińskim korzeniom, był zwolennikiem polsko-ukraińskiej współpracy propagowanej przez paryską „Kulturę”. Stypendium przyznawane jest studentom kształcącym się na kierunkach bliskich zainteresowaniom Patrona, którzy ukończyli pierwszy rok studiów oraz doktorantom prowadzącym działalność naukową z zakresu filologii ukraińskiej.
Plakat wystawy