Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weź udział

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221202

Dar Jana Oberbeka - wystawa zbiorów muzycznych.

Data: 02.12.2022 - 22.12.2022
Czas rozpoczęcia: w godzinach otwarcia biblioteki
Miejsce: hol Biblioteki Jagiellońskiej
Dar Jana Oberbeka - wystawa zbiorów muzycznych.

Przedmiotem wystawy jest kolekcja zbiorów muzycznych Jana Oberbeka. Kolekcja obejmuje obecnie 2380 druków muzycznych, 185 rękopisów muzycznych i 447 muzycznych nagrań dźwiękowych.

Szczególną część zbiorów stanowią liczne nuty na gitarę klasyczną, wspomnieć należy również o podarowanych polonikach, do których zaliczają się rękopisy i druki muzyczne z XIX i pierwszej połowy X wieku oraz cenne publikacje wydawców muzycznych działających na ziemiach polskich w okresie zaborów (przede wszystkim księgarzy krakowskich i warszawskich). Kolekcję dopełniają nagrania muzyczne (płyty analogowe oraz kompaktowe) z muzyką poważną oraz rozrywkową. 

Jan Oberbek – ur. 23 czerwca 1947 roku w Łodzi – polski gitarzysta. W latach 1967-1971 gry na gitarze uczył się pod kierunkiem prof. K. Sosińskiego, a od 1971 r. rozpoczął studia w PWSM w Łodzi w klasie prof. A. Kowalczyka. W latach 1969 i 1973 brał udział w ogólnopolskich konkursach gitarowych, na których otrzymał wyróżnienia. W 1976 roku założył w PWSM w Krakowie klasę gitary i lutni, którą prowadził do 1979 r. W 1978 r. na Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzyki Hiszpańskiej otrzymał nagrodę im. J. M. Moralesa. Wykłady z gitary prowadził J. L. Rodrigo. W 1980 r. odbył tournée po Polsce z A. Tansmanem, wykonując jego suitę – „In Modo Polonico”, dedykowaną A. Segovii. W latach 1982/83 przebywał na studiach podyplomowych w Alicante w Hiszpanii. Swoją grę udoskonalał u wybitnych profesorów J. Tomasa i J.L. Gonzalesa. Po powrocie wiele koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Irlandii, Ukrainie, USA.

W repertuarze obok utworów kompozytorów hiszpańskich i południowoamerykańskich (F. Sor, F. Torrega, J. Turina, E. Pujol, R.S. de la Maza, J.Rodrigo, H.V. Lobos) wykonywał również utwory kompozytorów XIX- i XX-wiecznych, zwłaszcza polskich (J.N. Bobrowicza, A. Tansmana, J. Bauera, B.K. Przybylskiego, S. Mrońskiego, J. Łuciuka, J. Świdra). W swoim dorobku J. Oberbek ma liczne nagrania fonograficzne. Do nich należy pierwsza płyta solowa na gitarze klasycznej pt. „Hiszpańska muzyka gitarowa” (P.N.) 1979. Kolejne to:
Antologia polskiej muzyki lutniowej (Veriton) 1981
„Estrellita” (EMI) 1982
Hommage a Bianca z E. Stefańską – klawesyn (EMSCHERLAND) 1986
O magio a Oscar Schindler J. Łuciuka – kaseta wydana z okazy premiery filmu „Lista Schindlera” (SACRO ART) 1994
Mozartiana – kaseta z muzyką B.K. Przybylskiego, wydana w dwusetną rocznicę śmierci W.A. Mozarta (Konsulat Austrii) 1991
A ma Mie – wydanie specjalne dla STORAGETEK (firma komputerowa USA) 2001
Bronisław Kazimierz Przybylski – My Home – cztery nokturny kurpiowskie – wyk. J. Oberbek (DUX)
Kolędy polskie i z różnych stron świata.

W 1995 r. J. Oberbek założył Stowarzyszenie Sacro Art. Był pomysłodawcą i producentem Mszy A. Nikodemowicza do słów M. Skwarnickiego z okazji XX-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Msza została wykonana w Częstochowie. Z inicjatywy J. Oberbeka powstał epilog do opery K. Kurpińskiego – „Królowa Jadwiga”, skomponowany przez J. Bauera do słów M. Skwarnickiego. Sacro Art, pod przewodnictwem J. Oberbeka, wystawił w Krakowie również „Mszę chłopską” J. Bauera do słów E. Stachury, ponadto „Oratorium na nasze czasy” F. Lisieckiego. W 1993, 94 i 95 r. J. Oberbek zorganizował w Niemczech ekumeniczne festiwale sztuki sakralnej – SACROART. Jako wielki miłośnik J.N. Bobrowicza (XIX-wiecznego, wybitnego krakowskiego gitarzysty), prowadził Salon Gitarowy jego imienia i przez wiele lat zapraszał różnych wykonawców instrumentalistów, również zespoły, dające koncerty na rzecz odnowy zabytków Krakowa. J.N. Bobrowiczowi poświęcił książkę pt. „Jan Nepomucen Bobrowicz – Chopin gitary” oraz doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stworzył monumentalną kolekcję aniołów w postaci obrazów, poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II – Wielkiemu Polakowi. Anioły pokazywane były m.in. na Jasnej Górze, w „Dzienniki Polskim”, w Niemczech, Rosji, na Litwie i Ukrainie. W 1998 r. w St. Petersburgu na Międzynarodowym Festiwalu J. Oberbek otrzymał za pomysł tytuł mistrza Master Class, który wręczył mu dyrektor Ermitażu. Był również inicjatorem powstania Festiwalu im. J. Garści. Założył Galerię Sakralną w Hotelu Pollera oraz w areszcie na Montelupich. Kompozycje swoje dedykowali J. Oberbekowi m.in. J. Bauer, S. Mroński, M. Sacco, A. Pensado, J. Rechin, R.Pipo. W 1994 r. J. Oberbek otrzymał Nagrodę Wojewody Krakowskiego, a w 2000 nagrodę Fundacji Sydney Polcul Foundation za promocję kultury polskiej.

Źródło: strona autorska Jana Oberbeka

Grafika promująca wystawę