Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weź udział

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221107

Promocja krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły

Data: 07.11.2022 - 16.12.2022
Czas rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej
Promocja krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły

7 listopada 2022 roku zapraszamy do Biblioteki Jagiellońskiej na wydarzenia związane z Janem Pawłem II. O godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Oleandry 3 w Krakowie) odbędzie się promocja krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły: "Dzieła Literackie i Teatralne", t. 1-3, "Dzieła Teologiczne", t. 1, które poprowadzi red. Henryk Woźniakowski.

 

Promocji będzie towarzyszyć wernisaż wystawy prac Joanny Sobczyk-Pająk "Jan Paweł II – ludzie i miejsca", który rozpocznie się o godz. 19.00 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej. Wprowadzenie: ks. prof. Robert Nęcek, Joanna Sobczyk-Pająk.
Serdecznie zapraszamy!

O krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły: "Dzieła Literackie i Teatralne", t. 1-3

W maju 2015 roku kardynał Stanisław Dziwisz, ówczesny metropolita krakowski, powołał Komitet Naukowy Wydania Krytycznego Dzieł Literackich i Teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, na którego czele stanął prof. Jacek Popiel.  Realizację tej wspólnej inicjatywy powierzono Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, a wydanie – wydawnictwu ZNAK.  Patronat nad inicjatywą poza kardynałem Stanisławem Dziwiszem objął także z ramienia Kurii Warszawskiej Kardynał Kazimierz Nycz. Inicjatywa zyskała też patronat Prezydenta m. Krakowa, Jacka Majchrowskiego  oraz Wydziału Kultury m. stołecznego Warszawy w osobie p. Małgorzaty Naimskiej. Na pierwszym  spotkaniu zespołu redakcyjnego podjęto decyzję, o trzytomowej strukturze publikacji.
Tom pierwszy, który ukazał się w 2019 roku, obejmuje juwenilia – utwory z lat 1938–1946. Zawiera on również teksty nieznane czytelnikom, do tej pory niepublikowane.
W tomie drugim (2020 rok) znalazły się utwory poetyckie napisane w okresie od 1946 do 1978 roku, a także jedyny tekst literacki napisany już podczas pontyfikatu, czyli "Tryptyk rzymski".  Wskazany okres dotyczy kilkudziesięciu lat kapłańskiego, naukowego i twórczego życia Karola Wojtyły.
W wydanym wiosną 2022 roku trzecim i ostatnim tomie krytycznego wydania dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II opublikowane zostały m.in. dramaty i szkice, w tym także teksty nieznane, do tej pory nie publikowane.
We wstępie do pierwszego tomu prof. Jacek Popiel napisał: „Edycja dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II uzasadniona jest przekonaniem, że nie można w pełni zrozumieć osoby Świętego Papieża bez wniknięcia w ten fragment jego biografii, który dotyczy fascynacji poezją, dramatem, teatrem. Stąd potrzeba sięgnięcia do źródeł: rękopisów i maszynopisów, kościelnych i prywatnych archiwów, i przeprowadzenia analizy porównawczej zachowanych materiałów.”

Karol Wojtyła, "Dzieła Teologiczne". T. 1. "Początek drogi naukowej. Święty Jan od Krzyża".

Jak napisał ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW, pierwszy tom "Dzieł teologicznych" zawiera najwcześniejsze dzieła ks. Wojtyły osnute wokół osoby św. Jana od Krzyża, mającej znaczący wpływ na intelektualny i duchowy rozwój przyszłego papieża. Twórczość poświęcona hiszpańskiemu mistykowi z XVI wieku była dotąd wydana tylko po części, nigdy nie doczekała się systematycznego opracowania. Toteż w pierwszym tomie "Dzieł teologicznych" odnajdujemy zarówno znane, jak i nigdy dotąd niepublikowane młodzieńcze dzieła przyszłego papieża Jana Pawła II. Publikacja zawiera teksty w języku łacińskim i polskim. Zamiarem redaktorów, poza prezentacją dostępnych źródeł, było zbadanie warsztatu naukowego Karola Wojtyły, ustalenie metody jego pracy oraz wskazanie czynników, które ukształtowały jego przyszły humanistyczny, chrześcijański personalizm.
Plakat wydarzenia – pełne informacje podane są w tekście nad grafiką