Bazy zakupione - lista dziedzinowa

Uwaga! Aktualnie występują problemy w dostępie przez extranet do baz: 

Chemical Abstracts (SciFinder),EMIS Polska, Scopus, SciFinder (Chemical Abstracts), Reaxys, Westlaw International, Science Direct (Elsevier), Oxford Journals, eBook Academic Collection (EBSCO), American Physical Society, American Chemical Society, De Gruyter Journals.