Wiatr i przemijanie – Muzyka do liryki Thomasa Bernharda / Wind & Vergänglichkeit - Musik zur Lyrik von Thomas Bernhard

Termin: 05.11.2019
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, Sala konferencyjna

Artyści tworzą nową, nowoczesną atmosferę wokół lirycznych dzieł Thomasa Bernharda. W procesie twórczym przekształcają wiersze Bernharda w dźwięk, tworząc w ten sposób nowoczesne dzieło sztuki. Na scenie liryzm łączy się z muzyką i dźwiękami elektronicznymi, które są tworzone na żywo.

Mitterer recytuje wybrane wiersze i odzwierciedla ich nastrój poprzez interpretację renesansowych i współczesnych utworów na rejestratorze. Dźwiękiem i elektronicznym brzmieniem Malanetski podkreśla liryczne dzieła Bernharda. Ponadto artyści wchodzą w muzyczne rozmowy i tworzą własny kosmos wokół poezji Bernharda. Wiatr i przemijanie to dwa podstawowe elementy performance. Pierwsza publikacja książkowa Bernharda ukazała się w 1957 roku i jest to tom wierszy „Auf der Erde und in der Hölle”. Rok później opublikowano utwory „In hora mortis” i „Unter dem Eisen des Mondes”. Wiele utworów znanych jest w przekładzie na j. polski.
Liryczne dzieła austriackiego pisarza są nierzadko mało wyraźne, ciągi myśli niezrozumiałe, a jednocześnie tak intensywne i porywające.

Manuela Maria Mitterer gra na flecie prostym i oboju barokowym, występowała m.in. w Rosji, Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Chorwacji i we Włoszech. Jest laureatką konkursu „6th International Competition Svirel 2014” (Słowenia), gdzie zdobyła pierwsze miejsce, stypendystką Szwajcarskiej Fundacji Lyra. Występuje regularnie z orkiestrą La Folia Barockochester oraz chorwackim Croatian Baroque Ensemble. Obecnie artystka studiuje grę na flecie prostym i na oboju barokowym na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu oraz na Wydziale Muzyki i Sztuki na Prywatnym Uniwersytecie w Wiedniu.

 

Data opublikowania: 29.10.2019
Osoba publikująca: Olga Marlewicz