Wystawa "O matematyce i matematykach w 100-lecie PTM"

Termin: 07.08.2019 - 23.08.2019
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, hol główny, czynna w godzinach otwarcia Biblioteki
Organizator: Biblioteka Jagiellońska

Wystawa przygotowana została przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne w związku z ogłoszeniem przez Senat 2019 r. Rokiem Matematyki. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Senacie, otwarta przez wicemarszałka Michała Seweryńskiego 8 maja 2019 r.

Na kilkunastu planszach zaprezentowano historię polskiej szkoły matematycznej, m.in. Warszawskiej Szkoły Matematycznej i Lwowskiej Szkoły Matematycznej, a także jej wybitnych przedstawicieli na czele z twórcą analizy funkcjonalnej Stefanem Banachem. Przypomniano osiągnięcia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – kryptologów z Uniwersytetu Poznańskiego, którzy rozpracowali tajemnicę działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich prezesów Polskiego Towarzystwa Matematycznego, począwszy od pierwszego z nich Stanisława Zaremby, poprzez m.in. Wacława Sierpińskiego, Kazimierza Kuratowskiego i Stefana Banacha do obecnego – prof. Wacława Marzantowicza.

W części „Matematyka – teraźniejszość i wyzwania na przyszłość” pokazano wybrane plakaty („Mapa mózgu”, „Rozpoznawanie mowy”, „Wykrywanie i leczenie nowotworów”, „Symulacja galaktyk”, „Eksperymentowanie z sercem”) z serii Mathematical Moments, przygotowanej przez American Mathematical Society, a wskazującej i promującej rolę, jaką matematyka odgrywa w przyrodzie, medycynie, technologii i kulturze.

Data opublikowania: 09.08.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic