Wystawa "Od teoretycznych traktatów do kompozytorskich arcydzieł – muzykalia w Bibliotece Jagiellońskiej na przestrzeni wieków"

Termin: 15.07.2019 - 26.07.2019
Miejsce: Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3)
Organizator: Biblioteka Jagiellońska oraz Biblioteka Kraków

Biblioteka Jagiellońska oraz Biblioteka Kraków serdecznie zapraszają na  wystawę Od teoretycznych traktatów do kompozytorskich arcydzieł – muzykalia w Bibliotece Jagiellońskiej na przestrzeni wiekówWernisaż wystawy  odbędzie się 12 lipca 2019 o godzinie 12:00 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3).

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • 10:00–18:00 (15–19 lipca 2019)
  • 10:00–15:00 (22–26 lipca 2019)


Wystawa została zorganizowana z okazji odbywającego się w dniach 14–19 lipca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML 2019.

Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej, ściśle związane z dziejami najstarszego w Polsce, założonego w 1364 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, liczą już ponad 650 lat. Zbiory, które w ciągu wieków zostały w niej zgromadzone, stanowią świadectwo historii jednego z najstarszych ośrodków akademickich w Europie, mającego również bogate, sięgające średniowiecznych czasów tradycje muzyczne. Celem niniejszej wystawy jest zaprezentowanie wyboru szczególnie cennych i interesujących rękopisów i druków muzycznych, przechowywanych w murach Biblioteki Jagiellońskiej. Muzykalia zostały zestawione i ukazane w taki sposób, by oddać w miarę możliwości chronologię gromadzenia i przyrastania kolekcji oraz historyczne przemiany w profilu gromadzonych zbiorów. Starano się przede wszystkim wydobyć specyfikę kolekcji muzykaliów, wynikającą z jednej strony ze ścisłego, genetycznego powiązania zbiorów Biblioteki z dydaktyczną i naukową działalnością uniwersytetu, z drugiej strony z funkcjonowania Biblioteki Jagiellońskiej w świadomości Polaków, co najmniej od XIX wieku, jako bibliotheca patria – biblioteka ojczysta, mająca gromadzić skarby polskiej, narodowej kultury, z trzeciej zaś, z faktu, że przechowywane w niej muzykalia mają doniosłe znaczenie nie tylko dla lokalnej, ale również europejskiej i światowej kultury muzycznej.

Data opublikowania: 09.07.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic