Salon literacki "Jagiellonki": promocja książki Stefana Klemczaka "Deus ex metaphora. Bóg filozofów i jego funkcje"

Termin: 03.06.2019
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala konferencyjna, wejście od ul. Oleandry 3, godz. 17.00
Organizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Deus ex metaphora. Bóg filozofów i jego funkcje autorstwa Stefana Klemczaka.

W dyskusji towarzyszącej promocji wezmą udział:

  • prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
  • dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
  • oraz Autor

Dyskusja dotyczyć będzie znaczenia filozoficznych formuł „tego, co boskie”, odrębnych od formuł religijnych. Spór pomiędzy fenomenologiem, analitykiem oraz autorem książki dotyczył będzie następujących kwestii: czy rzeczywiście w tradycji filozoficznej można wskazać koncepcję „boga bez religii”? Dlaczego w dotychczasowych interpretacjach zagadnienia utożsamiano ujęcia religijne i filozoficzne wbrew intencjom licznych filozofów? Jakie funkcje pełnią formuły boskości w tworzeniu obrazów świata? Czy pojawiające się w poszukiwaniach filozoficznych formuły „tego, co boskie” są sposobami gwarantowania ładu w świecie oraz prawomocności teorii?
Można spodziewać się, że poruszone zostaną także inne problemy, na przykład dotyczące obecności języka metaforycznego w filozofii czy konsekwencji epistemologicznych.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej.

Data opublikowania: 24.05.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic