Promocja książki Jerzego Pleśniarowicza "Wiersze i przekłady wierszy"

Termin: 15.11.2018
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala konferencyjna, wejście od ul. Oleandry 3, godz. 17.00
Organizator: Bricolage Publishing, Biblioteka Jagiellońska

Bricolage Publishing oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję I Tomu Pism Jerzego Pleśniarowicza Wiersze i przekłady wierszy.

Tom na 830 stronach gromadzi całość dzieła poetyckiego Jerzego Pleśniarowicza. Jego wiersze są ważną częścią dorobku Drugiej Awangardy z lat 30. ubiegłego wieku. Jego działalność translatorska zyskała międzynarodowe uznanie. Wybitny słowacki poeta i tłumacz, Ľubomir Feldek, który dzięki Pleśniarowiczowi odkrył twórczość ukraińskiego arcypoety Bohdana Ihora Antonycza napisał, że Słowiański dzban z Zielonej Ewangelii Antonycza „stoi też na stole, na którym powstawało dzieło Jerzego Pleśniarowicza. Przecież żadna cecha nie charakteryzuje go lepiej, jak właśnie zdolność pochylenia się nad różnobarwną poezją różnych poetów różnych narodowości, najwięcej jednak poetów słowiańskich, a spośród nich najbardziej polskich, ukraińskich, czeskich i słowackich”.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą: dr Jan Pieszczachowicz, prof. Wojciech Ligęza oraz prof. Krzysztof Pleśniarowicz.

Jerzy Pleśniarowicz (1920-1978) poeta, tłumacz literatury białoruskiej, czeskiej, słowackiej, rosyjskiej i ukraińskiej, reżyser teatralny i radiowy, animator kultury. Kierownik literacki Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1952-1976), prezes-założyciel Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1967). Autor „Ballady o ułanach i innych wierszy” (1987), antologii „Wiersze z Rzeszowskiego” (1974) i monografii „Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru”(1985), współautor „Antologii poezji ukraińskiej” (1978).

Data opublikowania: 06.11.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic