Wystawa "Lettra – 2018, znak/litera. Tworzywo litera"

Termin: 17.09.2018 - 27.10.2018
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala wystawowa (wejście od ul. Oleandry 3), czynna w godzinach otwarcia Biblioteki
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Biblioteka Jagiellońska, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ

Wernisaż: 24 września 2018 (poniedziałek), godz. 17.00

Kurator: dr hab. Teresa B. Frodyma

Wystawa "Lettra – 2018, znak/litera. Tworzywo litera" to kontynuacja rozpoczętego dwa lata temu cyklu pt. "Wokół książki", którego organizatorem jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, współorganizatorami Biblioteka Jagiellońska oraz Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pomysłodawczynią i kuratorką – artystka-graficzka, dr hab. Teresa B. Frodyma. Wystawy odbywają się jesienią każdego roku w najbardziej odpowiednim do tego miejscu, czyli w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Tematem przewodnim ekspozycji jest litera. Prezentowane na wystawie dzieła graficzne obejmują książki artystyczne, obiekty trójwymiarowe, szkice i rysunki. Litera tutaj nie jest ograniczeniem, a jedynie inspiracją do kreatywnych działań, które ukazują potęgę wyobraźni artystów. Forma i materia graficzna litery odzwierciedla osobowość twórcy. Litera jest znakiem, symbolem, jest ona pisana, kaligrafowana, typograficzna – czcionka, zdigitalizowana – font. Ma różne postaci, ale też przeznaczenie. Jest tekstem, tytułem, szyldem, znakiem, inicjałem, nazwą… Ta wszechobecność litery pokazuje jej potęgę, jej ważną rolę w komunikacji.

Do wzięcia udziału w wystawie zaproszonych zostało 35 artystów (w nawiązaniu do ilości liter w polskim alfabecie). Uczestnikami wystawy są artyści-graficy wielu pokoleń, zrzeszeni w ZPAP, a także zaproszeni polscy i zagraniczni twórcy, którzy w swej pracy wychodzą daleko poza tradycyjnie pojmowany design graficzny. Ich zawodowe osiągnięcia są wyrazem indywidualnych poszukiwań w zakresie szeroko pojętego projektowania książki artystycznej i eksperymentalnej, typografii, nowatorskiego opracowania kształtu litery, logotypu czy wszystkiego innego, co luźno lub dosłownie kojarzy się z grafiką, znakiem graficznym i sztuką książki.

W trakcie trwania wystawy w dniach 25-26 października 2018, w godzinach popołudniowych, w sali konferencyjnej BJ odbędzie się sympozjum związane z tematem Tworzywo litera. Osobowość litery, organizowane wspólnie z Kołem Naukowym Katedry Edytorstwa UJ (szczegółowe informacje pojawią się na stronach BJ, ZPAP OK i Katedry Edytorstwa UJ). Wezmą w nim udział specjaliści zajmujący się literą: projektanci graficzni, typografowie, teoretycy zagadnienia itp., a głównym bohaterem spotkania będzie typograf Andrzej Tomaszewski.

Dodatkowymi atrakcjami towarzyszącymi wystawie i sympozjum będą: wizyta studyjna w Drukarni Skleniarz i w Pracowni Graficznej ZPAP Okręg Krakowski, spotkania z grafikami, projektantami graficznymi, wydawcami, warsztaty kaligrafii i warsztaty graficzne.

Data opublikowania: 13.09.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic