"Z wielkim lękiem wszyscy przed nią drżą…" - Stulecie Czarnej Trzynastki Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego

Termin: 09.04.2018 - 18.05.2018
Miejsce: Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej, wejście od ul. Oleandry 3, wystawa czynna: pon. 10-17, wt.-pt. 10-15

KURATOR WYSTAWY:  Bartosz Rzońca

SCENARIUSZ WYSTAWY: Bartosz Rzońca

PROJEKT ARANŻACYJNY I GRAFICZNY: Olga Bardan (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki)

WSPÓŁPRACA: Andrzej Czajka, Hubert Dziadzio, Jacek Jankosz, Andrzej Kacperski, Konrad Myślik, Michał Palczewski.

NA WYSTAWIE WYKORZYSTANO DOKUMENTY I ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW: Fundacji CTK, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Czarnej Trzynastki Krakowskiej Szczepu Harcerskiego im. Zawiszy Czarnego, Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz osób prywatnych, w szczególności: Piotra Mysłakowskiego (zdjęcia z lat 1913–1959), Łukasza Brzezińskiego, Michała Palczewskiego, Jacka Gada, Janusza Wojtyczy, Krzysztofa Wojtyczy, Jacka Nawrockiego.

W roku 2018 przypada kilka ważnych rocznic. 11 listopada będziemy świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka dni wcześniej wspomnimy rocznicę przejęcia Krakowa z rąk zaborcy. Natomiast 17 lutego 2018 r. sto lat obchodziła jedna z najstarszych krakowskich drużyn harcerskich – Czarna Trzynastka.

Z tej okazji w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej jest prezentowana okolicznościowa wystawa poświęcona środowisku harcerskiemu Trzynastki. Miejsce ekspozycji nie jest przypadkowe, to właśnie z okolic gmachu – dokładnie z Czarnej Wsi, rekrutowali się chłopcy wstępujący do tej drużyny.

Powołana 17 lutego 1918 r., jest „starszą siostrą” Niepodległej Polski. Jej harcerze brali czynny udział w oswobadzaniu Krakowa z rąk austriackiego okupanta, później zapisali piękną kartę walk w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Niezwykły charakter drużyny opiera się nie tylko na ciągłości pracy od 1918 r., ale także na podtrzymywaniu więzi między kolejnymi pokoleniami Trzynastaków. Tradycyjny styl obozowania, życie w polu, tajemnicza obrzędowość słowiańska, zadziorność i fantazja – to do dziś wyróżnik Trzynastaków.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Data opublikowania: 09.04.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic