Salon literacki "Jagiellonki" – DRUGI ODDECH AWANGARDY

Termin: 05.12.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna w nowym gmachu, godz. 18.30 wstęp wolny
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na spotkanie DRUGI ODDECH AWANGARDY połączone z promocją książki dr. Jakuba Kornhausera Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje oraz książek z serii awangarda/rewizje.

W dyskusji udział wezmą:

  • dr hab. Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr Michalina Kmiecik (Ośrodek Badań nad Awangardą UJ)
  • dr Jakub Kornhauser (Ośrodek Badań nad Awangardą UJ)

Spotkanie poprowadzi dr Karolina Czerska (Wydział Polonistyki UJ)

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Jagiellońskiej 5 grudnia o godzinie 18.30

Książka Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje jest podsumowaniem pewnego etapu poszukiwań niezwykle utalentowanego i twórczego krakowskiego badacza młodego pokolenia (lecz przecież o jakże wyrazistym i ugruntowanym już dorobku). Stanowi istotny głos porządkujący wiele zagadnień ważnych dla współczesnego dyskursu poświęconego awangardzie. Studium Jakuba Kornhausera to interesująca próba restytucji myślenia o awangardowości jako o stałym i potencjalnym napięciu budowanym przez trzy główne wedle Autora (a zaczerpnięte z pism Kästnera i Bretona), postawione w podtytule pracy, pojęcia. Mogą one być tyleż zjawiskami porządkującymi materiał literatury powstającej w kręgach awangardy, ileż swoiście pojmowanymi kluczami do rozumienia różnorakich odmian współczesnej twórczości eksperymentalnej.
Autor podzielił książkę na dwa czytelne działy, w których dominuje inny rodzaj monograficznego ujęcia. Raz śledzimy diachroniczny obraz ewolucji kluczowych dla awangardyzmu pojęć (np. motyw miasta, zjawisko eksperymentu czy problem hiperksięgi), aby w kolejnej części oglądać z bliska, w ujęciu synchronicznym, punktowym, momenty krystalizowania się idei i tematów surrealizmu czy dadaizmu u istotnych autorów związanych z kręgiem awangard. Analizy dotyczą zarówno prekursorów (Witkacy), koryfeuszy (m.in. Tzara, Kolář czy Todorović), jak i tych twórców, u których w przekonujący sposób dowodzi Kornhauser istnienia wielu inspiracji awangardowych – jak dzieje się to u Zbigniewa Herberta. Jestem przekonany, że Autor dostarczy satysfakcji lekturowej nie tylko specjalistom, lecz także szerszemu gronu czytelników interesujących się problemem ewolucji i transformacji zjawisk literackich powiązanych awangardowymi tropami.

Z recenzji dr. hab. Adriana Glenia

Więcej na www.wuj.pl

Data opublikowania: 23.11.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic