Wykład - "Batalia o nowego czytelnika celem przewrotu ideologicznego w czasach stalinizmu"

Termin: 29.11.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna w nowym gmachu, godz. 16.00
Organizator: Koło Grodzkie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska

Koło Grodzkie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie i Biblioteka Jagiellońska serdecznie zapraszają
na wykład dr. hab. Andrzeja Dróżdża Batalia o nowego czytelnika celem przewrotu ideologicznego w czasach stalinizmu.

Książki i inne dokumenty pisane są świadectwami przeszłości, odrębności i perspektyw rozwoju społeczeństw, narodów i cywilizacji. Podstawowym celem przewrotów ideologicznych, w czasach głębokich zapaści politycznych, jest zmiana świadomości zbiorowej poprzez przewartościowanie historii, kultury, mitów społecznych. Temu służy niszczenie książek niewygodnych i zastępowanie ich nowymi, pisanymi na zapotrzebowanie dyktatorskiej władzy. W czasach stalinizmu miało miejsce masowe niszczenie książek we wszystkich państwach Europy Środkowej, wzorujących się na cenzurze i polityce Związku Sowieckiego.
1 X 1951 roku, pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sztuki, opublikowany został polski Wykaz książek podlegających niezwłocznemu usunięciu, liczący 2482 tytułów dzieł zakazanych. W Czechosłowacji podobna lista książek liczyła 7500 tytułów. Na Węgrzech – 4367 tytułów. W wykładzie omówione zostaną mechanizmy przewrotu ideologicznego w procesie zastępowania książek niechcianych książkami o wymowie sprzyjającej interesom władzy, a także paradoksy, dowodzące utopijnych założeń tego typu polityki czytelniczej.

Data opublikowania: 13.11.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic