Salon literacki "Jagiellonki" - promocja książki Andrzeja Niesiołowskiego "Zarys pedagogiki ogólnej"

Termin: 07.11.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna w nowym gmachu, godz. 17.00 wstęp wolny
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na promocję książki Andrzeja Niesiołowskiego Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu w opracowaniu Janiny Kostkiewicz.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:

  • Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
  • Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
  • Dr hab. Dorota Pauluk
  • Dr Dominika Jagielska
  • Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Andrzej Niesiołowski (1899–1945) – doktor filozofii, pedagog i socjolog; w 1938 roku wnioskował o habilitację w zakresie filozofii kultury na podstawie pracy Ideologia – jej struktura wewnętrzna, funkcje społeczne i kształty historyczne (maszynopis zaginiony). Pozostawił bogatą spuściznę naukową i publicystyczną, m.in. prace: Personalizm i jego perspektywy, Katolicyzm a totalizm, Formy i metody pracy oświatowej. Próba klasyfikacji i analizy socjologicznej, Koła oświatowo-wychowawcze. Zadania – teoria – wskazania. W okresie międzywojnia aktywnie działał w organizacjach młodzieżowych, był zaangażowany politycznie po stronie chadecji. Pisał w „Przeglądzie Powszechnym”, „Kulturze i Wychowaniu”, „Oświacie Polskiej”, „Przewodniku Społecznym”, „Pracowniku Polskim”, „Tęczy”, „Głosie Narodu”, „Ruchu Charytatywnym”. Był redaktorem „Robotnika” i „Nowego Kuriera”, wykładał na Uniwersytecie Poznańskim oraz w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, był stypendystą Funduszu Kultury Narodowej. Po napaści Niemiec na Polskę, po bitwie nad Bzurą, w październiku 1939 roku jako oficer Wojska Polskiego trafił do niemieckiego obozu. Tam napisał dziesięć monografii  naukowych – część jednej z nich publikowana jest w niniejszej książce. Niemcy torturowali i rozstrzelali jego syna Bogusława (1925–1944) za przynależność do AK, żona Maria (1895–1944) zmarła w chwili aresztowania syna, córce Annie (1929–2016) nigdy nie zwrócono rękopisów ojca. Andrzej Niesiołowski zmarł 9 lutego 1945 roku w niemieckim obozie jenieckim w Dössel. 

Janina Kostkiewicz – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP UJ, założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna”. Autorka prac z zakresu pedagogiki ogólnej, historii pedagogiki i filozofii wychowania. Badaczka konserwatywnego nurtu polskiej myśli pedagogicznej, głównie katolickiej; autorka, współautorka i redaktor 18 książek, w tym Wychowanie do wolności wyboru: ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera, Aksjologia edukacji dorosłych; Aksjologia w kształceniu pedagogów; Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność (t. 1–3); Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939.

https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3034,strona,Zarys_pedagogiki_ogolnej,katid,38.html

Dzięki przygotowaniu do druku „Zarysu pedagogiki ogólnej” Andrzeja Niesiołowskiego oraz własnemu do niej wprowadzeniu Janina Kostkiewicz przywraca pamięć o jednym z wybitnych uczonych okresu II Rzeczypospolitej w dziejach polskiej myśli pedagogicznej.

Z Przedmowy Bogusława Śliwerskiego

Data opublikowania: 28.10.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic