Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co nowego?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum komunikatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Historia

Bazy miesiąca: Historia

W grudniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu historii.
Baza subskrybowana: Monumenta Germaniae Historica
Baza w wolnym dostępie: Bibliografia Historii Polskiej

Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS]

Link do bazy Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica to kolekcja pierwotnych źródeł historycznych - statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej. Zapoczątkowana w 1819 roku nakładem Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde, jest jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie publikacji tekstów odnoszących się do średniowiecznej historii Niemiec. Wraz z opartą na niej bazą danych nie stanowi jednak wyłącznie reliktu przeszłości, lecz pozwala dzisiejszemu odbiorcy na zapoznanie się ze sferą kultury i religii w dobie średniowiecza. Zawierająca ponad 1450 tekstów baza składa się z sześciu części: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistoles, Antiquitates i Varia. Większość źródeł dotyczy odnowionego w wiekach średnich Cesarstwa Rzymskiego.

Baza umożliwia wyszukiwanie poprzez podanie okresu, autora, tytułu, stulecia, bądź nazwy szerszego zbioru, z którego pochodzi dokument. Pozwala również na symultaniczne wyszukiwanie wraz z bazami: the Library of Latin Texts, the Aristoteles Latinus Database i Archive of Celtic-Latin Literature.

Link do pomocy do wyszukiwania

Link do informacji o bazie

https://bn-jlik-psb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja

Bibliografia Historii Polskiej

Link do bazy Bibliografia Historii Polskiej

Bibliografii Historii Polskiej obejmuje druki zwarte (monografie, egodokumenty i inne relacje wspomnieniowe), artykuły i inne drobniejsze publikacje odnoszące się do historii Polski w jej historycznych granicach, jak również daje przegląd piśmiennictwa do dziejów Polonii. W wersji elektronicznej bibliografii dokonano stosownych modyfikacji, by ułatwić odbiór za pomocą innego nośnika, dostosowanego do internetowej rzeczywistości. Umożliwia ona prześledzenie kwestii historycznych zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej (ojczyzny prywatne), trendów w rozwoju wiedzy z perspektywy historii społecznej i wydarzeniowej, nurtów życia wspólnotowego oraz indywidualnych biografii.

Wyszukiwanie w bazie obejmuje zasadnicze pola: nazwa publikacji, autor i adnotacja. Istnieje też opcja wyszukania według nazwy czasopisma, serii i innych indeksów. Dostępny jest również tezaurus. Aktualnie wersja online umożliwia przeglądanie roczników 1980–2016.

Link do pomocy do wyszukiwania

Link do informacji o bazie

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu historii prosimy kierować na adres e-mail bartlomiej.gapinski@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663 3444, p. Bartłomiej Gapiński).