Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co nowego?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum komunikatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Medycyna

Bazy miesiąca: Medycyna

W marcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu medycyny
Baza zakupiona: Embase
Baza w wolnym dostępie: Hasła biograficzne (w ramach baz Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska)

Baza Embase

Link do bazy Embase

Kompleksowa baza danych biomedycznych. Zawiera najważniejsze pozycje międzynarodowej literatury biomedycznej od 1947 r. do dnia dzisiejszego. Baza daje możliwość wyszukiwania za pomocą różnych kryteriów (m.in. poprzez słowa kluczowe, nazwę producenta, numer badania klinicznego, lek, chorobę, urządzenia czy cytowania), oferuje również możliwość zbudowania zapytania zaawansowanego (poprzez platformę PICO lub kreator wyszukiwania). Baza zawiera również wbudowany słownik Emtree. Zarówno w przypadku wyszukiwania szybkiego, jak i zaawansowanego można posłużyć się operatorami logicznymi (AND, OR, NOT), pozwalającymi na ograniczenie liczby wyników. 

Link do informacji o bazie Embase

Link do pomocy przy wyszukiwaniu

Baza Hasła biograficzne (w ramach baz Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska)

Link do bazy Hasła biograficzne (w ramach baz Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska)

Pełnotekstowa baza biograficzna postaci związanych zawodowo z medycyną na Górnym Śląsku. W tym momencie baza liczy ponad 2 tys. rekordów osobowych. Można wyszukiwać w niej za pomocą m.in. nazwiska postaci, zawodu, regionu, dziedziny działalności, autora biogramu. Istnieje możliwość ograniczenia listy rezultatów poprzez użycie operatorów logicznych (Nie, Tak), można również użyć znaku „*”, by zamaskować końcówki wyrazów. Często rekordy są wzbogacone o zdjęcia i bibliografię. Podstawą bazy były kolejne tomy „Słownika medycyny i farmacji Górnego Śląska” pod redakcją A. Puzia, W. Pierzchały, a następnie J. Dyrdy. Baza jest regularnie aktualizowana.  

Link do informacji o bazie Hasła biograficzne

Link do pomocy przy wyszukiwaniu

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu medycyny prosimy kierować na adres e-mail: jekaterina.maj@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Maj-Müller).