Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katalog Bibliotek UJ

 

Informacje o zawartości Katalogu

W katalogu online rejestrowane są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej CM oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ. Katalog online zapewnia informacje o dostępności egzemplarzy wyłącznie w tych bibliotekach, które uruchomiły w systemie moduł Udostępniania. Dzięki rejestracji operacji udostępniania w bazie, możliwe jest sprawdzenie aktualnego statusu egzemplarza: czy jest zamówiony, zarezerwowany lub do kiedy jest wypożyczony. Informacje o dostępności egzemplarzy nienotowanych w Katalogu online można  uzyskać w poszczególnych bibliotekach.

Co Katalog notuje

Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej:

 • wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r.
 • zagraniczne – wydane po 1993 r.
 • wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze
 • stare druki - w wyborze (pozostałe stare druki - zamawianie tradycyjne - Katalog druków do 1949 r., tzw. Katalog Stary - dostępny online)
 • dokumenty ikonograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • dokumenty kartograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
 • druki muzyczne – te, które wpłynęły do BJ po 2003 r.
 • dokumenty życia społecznego – w wyborze po 1945 r.
 • normy – wydane po 2009 r.
 • niemuzyczne nagrania dźwiękowe – wydane po 2003 r.
 • dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.
 • filmy – wydane po 2003 r.

UWAGA: Katalog Bibliotek UJ jest jedynym źródłem informacji o drukach zwartych, które wpłynęły do Biblioteki po roku 2007, niezależnie od daty ich wydania.

Zbiory sieci bibliotek Collegium Medicum:

 • wszystkie wydawnictwa książkowe wydane po 1998 r. znajdujące się w Bibliotece Medycznej UJ CM (wcześniejsze wydania w wyborze)
 • wszystkie książki z bieżącego wpływu (po 2004 r.) dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM oraz w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr i zakładów
 • referencyjny zasób literatury znajdujący się w Czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM
 • całość księgozbioru dydaktycznego (wieloegzemplarzowe skrypty i podręczniki)
 • prace doktorskie i habilitacyjne obronione w UJ CM
 • kolekcje medycznych druków XIX w. oraz wydanych w latach 1901-1945 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Medycznej UJ CM
 • kolekcje czasopism polskich i zagranicznych (w wyborze)
 • kolekcje dokumentów elektronicznych (w wyborze)
 • książki elektroniczne polskie i zagraniczne, posadowione na platformach, dostępne w sieci uczelnianej UJ CM

Zbiory bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ:

 • wszystkie nabytki, które wpłynęły do danej biblioteki od roku kiedy biblioteka przystąpiła do współpracy
 • wydawnictwa wcześniejsze katalogowane w zależności od swoich potrzeb i możliwości.

Biblioteki współtworzące Katalog Bibliotek UJ

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ od początku zaprojektowany został jako centralny katalog księgozbiorów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego i dlatego do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystąpiły i przystępują kolejne biblioteki UJ:

Biblioteka

symbol
biblioteki
od roku
Biblioteka Jagiellońska KR U 1994
Biblioteka Instytutu Fizyki KR U/28 1995
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej KR U/21 1996
Biblioteka Polonistyki KR U/66 1996
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza KR U/16 1996
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej KR U/69 1997
Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej KR U/19 1997
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum KR U/42 1999
Biblioteka Instytutu Botaniki KR U/31 1999
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej KR U/68 1999
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii KR U/61 1999
Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych KR U/39 1999
Biblioteka Instytutu Archeologii KR U/55 2000
Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej KR U/65 2000
Wydziałowa Biblioteka Chemii KR U/36 2000
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego KR U/30 2001
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych KR U/4 2001
Biblioteka Instytutu Filozofii KR U/47 2002
Biblioteka Instytutu Historii KR U/56 2002
Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej KR U/17 2003
Biblioteka Katedry Amerykanistyki KR U/14 2004
Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej KR U/70 2005
Biblioteka Instytutu Socjologii KR U/53 2005

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zarz. nr 60 Rektora UJ z 2.11.2005 r. powstała z połączenia (między innymi):

 • Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania (KR U/46 od 1997, KR U/38 od 2003)
 • Biblioteki Inst. Prawa Własności Intelektualnej (KR U/41 od 1999, KR U/46 od 2007, od roku 2012 włączona w strukturę Wydziałowej Biblioteki Prawniczej - KR U/16)
 • Biblioteka Instytutu Psychologii Stosowanej (od 2006)
 • Biblioteka Instytutu Studiów Regionalnych (KR U/13 od 2003, KR U/46 od 2009) - od 2014 -  odrębna jednostka Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych (KR U/13)  
KR U/46 2006

Biblioteka Nauk Przyrodniczych
Zarz. nr 54 Rektora UJ z 15.07.2004 bibliotekę tworzą:

 • Biblioteka Wydziału Biotechnologii (KR U/32 1996-2006)
 • Biblioteka Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej (KR U/33 1999-2006)
 • Księgozbiór INoŚ wydzielony z Biblioteki Inst. Zool. (KR U/35 do 2006)
 • Księgozbiór Inst. Zool. (KR U/35 1996-2009)
KR U/75 2006
Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
(biblioteka wydzielona z byłej Biblioteki Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych)
KR U/67 2006
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej KR U/63 2006
Biblioteka Instytutu Religioznawstwa KR U/50 2006
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada KR U/72 2006
Biblioteka Instytutu Europeistyki KR U/76 2007
Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową KR U/77 2007
Księgozbiór Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu KR U/79 2007
Księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" KR U/78 2008
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej KR U/84 2008

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
Zarz. nr 20 Rektora UJ z 2.02.2006 bibliotekę tworzą:

 • Biblioteka Instytutu Matematyki (KR U/27 1995-2008)
 • Biblioteka Instytutu Informatyki (KR U/29 1994-2008)
KR U/27    2008
Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu KR U/80 2009
Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego KR U/22 2010
Biblioteka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/81 2010
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/37 2011
Biblioteka Instytutu Pedagogiki KR U/48 2011
Biblioteka Instytutu Judaistyki KR U/40 2014
Biblioteka Jagiellońskiego Centrum Językowego KR U/85 2014
Biblioteka  Instytutu Nauk Geologicznych KR U/71 2014

Kalendarium

 • 1991 - Biblioteka Jagiellońska tworzy lokalną sieć internetową i rozpoczyna prace przygotowawcze do komputeryzacji.
 • 1992 - Uniwersytet Jagielloński podpisuje kontrakt z firmą VTLS Inc. z Blacksburg, Virginia w USA.
 • 1993 - Biblioteka Jagiellońska kupuje amerykański zintegrowany system biblioteczny Virginia Tech Library System VTLS, uzyskując środki finansowe z fundacji A.W. Mellona i KBN.
 • 1994 - Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, równocześnie udostępniając komputerowy katalog online, początkowo przez Telnet wyłącznie w Bibliotece Jagiellońskiej na 10 stanowiskach komputerowych.
  W tym samym roku współkatalogowanie rozpoczyna również Biblioteka Instytutu Informatyki UJ.
 • 1995 - Opracowanie swoich zbiorów w Katalogu Komputerowym Zbiorów Bibliotek UJ rozpoczynają: Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Biblioteka Instytutu Matematyki. W następnych latach do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystępują kolejne biblioteki UJ.
 • 1998 - Korzystanie z katalogu komputerowego jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzenie w Wypożyczalni Miejscowej modułu rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 • 2002 - Opracowanie zbiorów odbywa się we współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
 • 2003 - Zostaje wprowadzona wersja systemu VTLS/VIRTUA.
 • 2008 - Biblioteka Jagiellońska zaprzestaje uzupełniać kartkowy Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych. Katalog online staje się jedynym źródłem informacji o drukach, które wpłynęły do Biblioteki po 2007 roku.
 • 2011 - BJ oferuje czytelnikom 40 stanowisk z dostępem do Katalogu online.

Statystyka

Rekordy bibliograficzne, rekordy haseł wzorcowych, rekordy egzemplarza, rekordy zasobu rejestrowane w Katalogu Bibliotek UJ (stan na 1 kwietnia 2019 r.)

bibliograficzne:  1 589 128

wzorcowe:  1 851 689

egzemplarza:  3 887 369

zasobu:  81 369

czytelnika:  230 721