Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

 

Termin realizacji: 04.2010 - 03.2013

Wartość projektu: 5 801 690,78 zł

Wartość dofinansowania: 4 281 383,39 zł

Realizowany w latach 2010-2013 projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa był  naturalną kontynuacją podejmowanych wcześniej przez Bibliotekę Jagiellońską działań. Już w połowie lat 90. XX wieku myślano w  Bibliotece Jagiellońskiej o ochronie zabytkowych dokumentów poprzez ich digitalizację. W 1995 roku przy udziale firmy komercyjnej zeskanowano i zapisano na płytach CD dzieło Mikołaja Kopernika „De Revolutionibus". Już wtedy żywo dyskutowano nad sposobami i określano kryteria ochrony zabytkowych księgozbiorów.

Właśnie ochrona dokumentów przed ich bezpowrotnym zniszczeniem była priorytetem projektu. Digitalizacja pozwoliła na stworzenie wirtualnych kopii, z których czytelnicy mogą korzystać zamiast ze znajdujących się w złym stanie oryginałów.

Najbardziej widocznym efektem projektu jest powstanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, czyli wirtualnej czytelni i wypożyczalni, dostępnej pod adresem www.jbc.bj.uj.edu.pl

Objęte projektem publikacje, po tym jak stworzono ich cyfrową kopię, poddawane były zachowawczej konserwacji przez utworzony ze środków projektu zespół specjalistów od konserwacji. W ramach promocji projektu zakupiono kiosk informacyjny, dzięki któremu każdy z wchodzących do biblioteki może uzyskać wyczerpujące informacje na temat realizacji projektu oraz przeglądać wszystkie dostępne w niej publikacje na 40-calowym, dotykowym ekranie.

Wiecej informacji o projekcie oraz zbiorach objętych projektem znajduje się tutaj: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

 

Budowa Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Działanie 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.