Bibliotheca Iagellonica. Fontes et studia

Wydawana przez Bibliotekę Jagiellońską od roku 1994 seria "Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia" w głównej mierze przeznaczona jest dla wydań tekstów źródłowych, których podstawą są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej. Zamierzeniem Redakcji serii jest również ogłaszanie prac naukowych (rozpraw doktorskich, monografii, prac analitycznych, katalogów), przygotowanych przez pracowników Biblioteki.

Dotychczas ukazały się następujące numery:

1. Pamiętnik : 1914-1918 / Aleksander Lednicki ; wstęp i oprac. Zbigniew Koziński. - Kraków, 1994. - 139, [1] s., [1] k. portr. ; 24 cm.

2. Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna / Marian Malicki. - Kraków, 1994. - 296 s. ; 24 cm.

3. Świat ministrów Augusta II : wartości i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702-1728 / Andrzej Leon Sowa. - Kraków, 1995. - 195 s. ; 24 cm.

4. "Zawsze byłem Żydem dla Polaków i Polakiem dla Żydów" : listy Marka Wajsbluma do Stanisława Kota z lat 1927-1961 / [Marek Wajsblum] ; oprac. i wstępem opatrzyli Zdzisław Pietrzyk i Zbigniew Koziński. - Kraków, 1996 - 126 s. ; 24 cm.

5. Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur = Katalog watykańskich rękopisów św. Jana Kantego/ Romanus Maria Zawadzki. - Cracoviae, 1997. - 119, [1] s. ; 24 cm.

6. Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879 / wydał i wstępem opatrzył Roman Jaskuła. - Kraków, 1997. - 295 s. ; 24 cm.

7. W kręgu Strasburga : z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621 / Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 1997 ([s. l. : s. n.]). - 302, [1] s. ; 24 cm.

8. Poezje / Adam Jacek Pisarzowski ; wstępem opatrzyli i wydali Janusz S. Gruchała i Wacław Urban. - Kraków : "Księgarnia Akademicka" : nakł. Biblioteki Jagiellońskiej, 1998. - 80, [1] s., [4] s. faks. ; 24 cm.

9. Volsciana : katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego = Volsciana : catalogo de la biblioteca renacentista de Piotr Dunin-Wolski, obispode Płock / oprac. Andrzej Obrębski. - Kraków, 1999. - 456, [1] s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm.

10. Archiwum Adama Bienia : akta narodowościowe (1942-1944) / oprac., wstęp i przypisy Jan Brzeski, Adam Roliński. - Kraków, 2001. - 606 s. : il. ; 24 cm.

11. Z Piaseczna w świat : diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 2001. - 97, [3] s., [1] k. tabl. kolor. : 1 il. ; 24 cm.

12. Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / wstęp i oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. - Kraków, 2001. - 469, [2] s. ; 24 cm.

13. Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel / oprac. Ryszard Tatarzyński. - Kraków, 2004. - XIX, [3], 221, [3] s. ; 24 cm.

14. Katalog rozpraw doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986-2003 / oprac. Iwona Bator, Zbigniew Koziński. - Kraków, 2005. - 208 s. ; 24 cm.

15. "Dziennik" : listopad 1914 - marzec 1915 / Rudolf Starzewski ; oprac. Joanna Jaśkowiec. - Kraków, 2007. - 168 s. ; 24 cm.

16. Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 2009. - 315 s. ; 24 cm.

17. Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651 / Marian Malicki. - Kraków, 2010. - 800 s., [1] k. tabl., [36] s. tabl. : il. ; 25 cm.

18. Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie / oprac. Małgorzata Mirek. - Kraków, 2010. - 263, [2] s., [6] s. tabl.; il., err.; 24 cm

19. The aesthetics of Senecan tragedy / Joanna Pypłacz. - Kraków, 2010. - 123, [1] s. ; 24 cm.

20. Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone / Paweł Szczerbic; wydał Grzegorz M. Kowalski. - Kraków: księgarnia Akademicka, 2011. - XXXV, [1], 346 s.; 24 cm

21. W poszukiwaniu straconego dzieła: studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne / Wacław Walecki. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. - 334, [2] s.: il. (w tym kolor.); 20x22 cm

22. Na Wschód z NKWD: Lwów - Tas-Bułak 1940-1946: wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich / oprac. Andrzej Obrębski. - Kraków: Księgarnia Akademicka: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2011. - 271 s.: il.; 24 cm

23. Wrażenia i wspomnienia młodej teatromanki / Elzbieta Kietlińska; wstęp i oprac. Jan Michalik. - Kraków: Biblioteka Jagiellońska: Księgarnia Akademicka, 2012. - 374, [2] s.; 24 cm

24. Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku / Karol Estreicher; oprac. i wstępem opatrzył Jan Brzeski. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. - XL, 261, [3] s., [12] s. tabl.: il.; 24 cm