Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Kazimierz Nitsch
Data i miejsce urodzenia   1874-02-01 Kraków
Data i miejsce śmierci   1958-09-26 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prof.dr hab.UJ, językoznawca, dialektolog, pracownik UJ, aresztowany na UJ przez gestapo (1939 r.),
Odsyłacze   aut.: Jabłońska Antonina, aut.: Górecka Wanda, red.Hajdukiewicz Leszek, red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rys,

Biogramy

Rozwadowski Jan Kazimierz Nitsch. Poznań 1934 Inst.Zach.-Słow. s.6. Odb.: Slavia Occidentalis. R.1934 t.12
Stieber Zdzisław Prof.Kazimierz Nitsch [Biogr.] Porad.Język. 1953 nr 8 s.1-3.
Prof.dr Kazimierz Nitsch. Żołn.Pol. 1953 nr 17 s.27,il.
Kazimierz Nitsch. Jęz.Pol. 1954 s.1-64.
Kazimierz Nitsch [Nekr.] Jęz.Pol. 1958 nr 4 s.241-242,il.
Weintraub Wiktor K[azimierz] Nitsch. Kult.Parys. 1954 s.15-30.
Kazimierz Nitsch [Nekr.] Twórczość 1958 nr 11 s.163.
Jakubowska Zofia Kazimierz Nitsch, (1.II.1874-26.IX.1958). [Nekr.] Polonistyka 1958 nr 6 s.67-69.
Klemensiewicz Zenon Kazimierz Nitsch, 1874-1958. [Nekr.] Życie Szk.Wyższ. 1958 nr 11 s.149-151.
Kuraszkiewicz Władysław Kazimierz Nitsch [Nekr.] Spraw.Pozn.Tow.Przyj.Nauk 1958 nr 3 s.263-264.
Obrębska-Jabłońska Antonina Kazimierz Nitsch, ur.1.II.1874-zm.26.IX.1958. [Nekr.] Prz.Kult. 1958 nr 41 s.2,il.
Stieber Zdzisław Kazimierz Nitsch, 1874-1958. [Nekr.] Nauka Polska 1958 nr 3 s.218-221.
Zmarł Kazimierz Nitsch-nestor językoznawstwa polskiego. Kult.i Społ. 1958 nr 4 s.217-218.
Turska Halina Kazimierz Nitsch (1874-1958). Wspomnienie pośmiertne. Spraw.Tow.Nauk.w Tor. 1958 R.12 s.1/4 s.32-38.
Wyka Kazimierz Kazimierz Nitsch, 91.II.1874-26.IX.1958). Nowa Kult. 1958 nr 41 s.3,6.
Kazimierz Nitsch [Nekr.] Spraw.Wydz.Nauk Społ.PAN 1959 z.1 s.5-8.
Moszyński Kazimierz Kazimierz Nitsch [Nekr.] Etnogr.Pol. 1959 t.2 s.15-17,il.
Ostrowska Ewa Wspomnienie o Kazimierzu Nitschu. Pam.Liter. 1959 z.2 s.733-751,il.
Rospond Stanisław Kazimierz Nitsch, (1.II.1874-26.IX.1958). Rozpr.Kom.Jęz.Wr.Tow.Nauk. 59 t.2 s.7-16,il.
Stieber Zdzisław Kazimierz Nitsch (1874-1958). [Nekr.] Biul.Pol.Tow.Język. 1959 z.18 s.249-256.
Stieber Zdzisław Kazimierz Nitsch [Nekr.] Porad.Język. 1959 z.1/2 s.1-5,il.
Stieber Zdzisław Kazimierz Nitsch (12 fevrier 1874-27 septembre 1958). Louvain 1959 s.583-588.
Kazimierz Nitsch [Nekr.] Rocz.Slav. 1960 t.21 z.1 s.3-4,il.
Urbańczyk Stanisław Kazimierz Nitsch, 1.II.1874-26.IX.1958. [Nekr.] Lingua Posn. 1960 t.8 s.322-332,il.
Nitsch Kazimierz Slav.Occid. 1961 s.271-272.; Inter.Jour.of Slav.Ling. 1961 s.169-180.
Kuraszkiewicz Władysław Śp.prof.Kazimierz Nitsch [Nekr.] Slav.Occid. 1961 t.21 s.271-272,il.
Nitsch Kazimierz. Onomastica 1968 s.330-333.; Porad.Język. 1968 s.442-446.
Stamirowska Zofia Kazimierz Nitsch. Wspomnienie. Porad.Język. 1968 z.9 s.442-446.
Nitsch Kazimierz [Biogr.] Porad.Język. 1974 s.2-3.
Kolfasiński Sławomir Wspomnienie o wielkim uczonym (W 20-lecie śmierci prof.Kazimierza Nitscha). Życie Liter. 1978 nr 39 s.1,11,il.
Reichan Jerzy Uroczystości rocznicowe ku uczczeniu pamięci prof.Kazimierza Nitscha (1874-1958). Jęz.Pol. 1989 z.3/5 s.220-221.
Baczkowska Wanda Kazimierz Nitsch (1874-1958). [Biogr.] [w:] Wyrok na UJ 6 listopada 1939, pod red.Leszka Hajdukiewicza. Kraków 1989 KAW s.206-208,fot.
Kucała Marian Profesor Kazimierz Nitsch-w 50 rocznicę śmierci. LingVaria 2008 R.3 nr 1 s.187-195.
Kazimierz Nitsch 1874-1958. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca 2008 r. Kraków 2011 s.115,nlb.3,16 tabl,portr. PAU.Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki 2011 nr 18.
Zwiercan-Borucka Katarzyna Kazimierz Ignacy Nitsch (1874-1958) [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 3 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Spiss, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Kraków: Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 2010 s. 187-195.

Bibliografie

Nitsch Kazimierz. Prace poświęcone Kazimierzowi Nitschowi. Jęz.Pol. 1954 s.64.
Hrabec Stefan Wykaz bibliograficzny prac naukowych Kazimierza Nitscha do końca roku 1933. Poznań 1934 s.17.; Odb.: "Slavia Occidentalis" t.12 1934.
Żurowska-Górecka Wanda Wykaz bibliograficzny prac naukowych Kazimierza Nitscha od r.1934-1944. Kraków 1946 s.XIII-XIX.; Nadb.: "Księga Pamiątkowa ku czci prof.K.Nitscha. "Inter Arma."
Mazak Stanisław ...publikacje odnoszące się do Górnego i Dolnego Śląska. [W:] Prof.dr Kazimierz Nitsch-przyjaciel Śląska. Kwart.Opol. 1959 R.5 nr 1 s.78-81.