Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Marian Tyrowicz
Data i miejsce urodzenia   1901-07-15 Lwów
Data i miejsce śmierci   1989-12-31 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., historyk,
Odsyłacze   red.: Hampel Józef, red.: Żaliński Henryk,

Biogramy

Dziki Sylwester Marian Tyrowicz (15.VII.1901 Lwów-31.XII.1989.Kraków). [Nekr.] Zesz.Prasozn. 1990 nr 2/4 s.220-223.
Żaliński H. Marian Tyrowicz (1901-1989). [Nekr.] Ruch Liter. 1990 z.4/5 s.343-346.
Dubiel Paweł 40 lat wespół z Prof.Marianem Tyrowiczem (1901-1989). [Nekr.] Kwart.Hist.Prasy 1991 nr 1 s.115-117.
Kiryk Feliks Marian Tyrowicz (15.VII.1901-31.XII.1989). [Nekr.] Stud.Hist. 1991 z.2 s.340-342.
W setną rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza (1901-1989), pod red.Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego. Kraków 2004 Wyd.Nauk.AP 123 s.,[1]s.,[17] s.,tabl.,faks.,fpt.,portr. PB poz.14618/04

Bibliografie

Bieńkowski Wiesław Bibliografia prac Mariana Tyrowicza 1929-1964. [W:] Tyrowicz Marian: Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX w. Warszawa 1965 s.205-240.
Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa Mariana Tyrowicza. [w:] W setną rocznice urodzin profesora Mariana Tyrowicza, pod red.Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego. Kraków 2004 Wyd.Nauk.AP s.78-82. PB poz.14618/04