Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Biogramy

Ignaszak Andrzej Prof.Kazimierz Denek [Biogr.] Szk.Zawod. 1995 nr 1 s.40-41.
Kowolik Piotr Być zawsze sobą Denek Kazimierz; rozm.przepr.Piotr Kowolik. Naucz.i Szk. 1998 nr 1 s.147-156.
Piotrowski Eugeniusz Jubileusz profesora Kazimierza Denka. Rocz.Pedag. 2003 T.26 s.191-194.
Urbanek Bogdan Profesor zw.dr hab.dr h.c.Kazimierz Denek-wybitny pedagog,krajoznawca,twórca polskiej szkoły nauczycieli. [w:] Nauczyciel kraju ojczystego. Księga Jubileusz.dedyk.prof.K.Denkowi w 80.rocz.urodz.i półwiecze pracy twórczej. Pod red.Leszka Pawelskiego,Bogdana Urbanka. Szczecinek 2012 Pol.Stow.Naucz.Twórcz. s.15-23,portr.kolor,bibliogr..

Bibliografie

Spis publikacji prof.zw.dra hab.dra h.c.Kazimierza Denka za lata 1957-2012, (w oprac.Danuty Hyżak z Kuratorium Oświaty w Poznaniu). [w:] Nauczyciel kraju ojczystego. Księga Jubileusz.dedyk.prof.K.Denkowi w 80.rocz.urodz.i półwiecze pracy twórczej. Pod red.Leszka Pawelskiego, Bogdana Urbanka. Szczecinek 2012 Pol.Stow.Naucz.Twórcz. s.25-91.