Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Oskar Wiktor Sosnowski
Data i miejsce urodzenia   1880-10-06 Petersburg
Data i miejsce śmierci   1939-09-24 Warszawa
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., architekt, pracownik Politechniki Lwowskiej, pracownik Politechniki Warszawskiej,
Odsyłacze   aut.: Kozłowska-Świątkowska Elżbieta,

Biogramy

Oskar Sosnowski [wzm.biogr.] [w:] Artyści Białegostoku XVIII-XX wiek. [Aut.:] Kozłowska-Świątkowska Elżbieta [i in.]. Białystok 2005 Białost.Ośrod.Kult. s.94.
Roguska Jadwiga Sosnowski Oskar Wiktor (1880-1939). [Biogr.] PSB 2000/2001 T.40 s.589-592,bibliogr.
Sosnowski Oskar [w:] 100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1915-2015): nauczyciele: praca zbiorowa / Katarzyna Dankiewicz, Jadwiga Roguska, Iwona Szustakiewicz, Paweł Wąsowski, Stefan Wrona; pod redakcją naukową Jadwigi Roguskiej i Stefana Wrony ; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Dankiewicz, Katarzyna. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017 s. 475-478.

Bibliografie