Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Wiktor Paweł Nechay (Nechay von Felseis)
Data i miejsce urodzenia   1895-01-25 Lwów
Data i miejsce śmierci   0000-00-00 teren ZSRR
Tytuł naukowy/specjalność   Dr, geograf, żołnierz, nauczyciel geografii i geologii, pracownik Politechniki Lwowskiej, dyrektor prywatnego Polskiego Gim. w Bytomiu, kierownik Oddz. Przyr w Muzeum Śląskim w Katowicach,

Biogramy

Kamieński Marian Śp.Wiktor Nechay 1895-1940. Rocz.Pol.Tow.Geol. 1950 t.19 s.157-160.
Harasimiuk Krystyna Nechay (Nechay von Felseis) Wiktor Paweł (1895-1944?) [w:] Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 2, K-P / pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków: [Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ], 2018, s. 1132-1133.

Bibliografie