Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Stefan Aleksander Szulc
Data i miejsce urodzenia   1881-12-19 Prażuchy, pow.kaliski
Data i miejsce śmierci   1956-10-12 Warszawa
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., ekonomista, statystyk, pracownik UW,
Odsyłacze   red. Bałtruszajtys Grażyna,

Biogramy

Szulc Stefan Aleksander [Biogr.] Rocz.Tow.Nauk.Warsz. 1948 R.40 s.80-82.
Bałtruszajtys Grażyna Stefan Aleksander Szulc 1881-1956. [Biogr.] [w:] Profesorowie Wydz.Prawa i Aministr.uniw.Warsz.1808-2008, pod red.Grażyny Bałtruszajtys. W-wa 2008 LexisNexis s.140-142,inform.biogr.s.142.
Wincławski Włodzimierz Szulc Stefan (1881-1956) [w:] Słownik biograficzny socjologii polskiej. t. 4, Su-Ż, Suplement / Włodzimierz Wincławski; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011 s. 61-62.

Bibliografie