Zapisy czytelników do BJ na rok akademicki 2019/2020

Z dniem 1 października Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wpisy czytelników na rok akademicki 2019/20, a 31 października kończy wpisy na rok akademicki 2018/19.

Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Kartę biblioteczną można uzyskać w Wypożyczalni Miejscowej po przedstawieniu dokumentów określonych w „Regulaminie Biblioteki Jagiellońskiej”.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krakowskich, posiadający elektroniczne legitymacje studenckie ważne na pierwszy semestr roku akademickiego 2019/2020 nabywają prawo do korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej po aktywowaniu legitymacji w Wypożyczalni BJ.

Biblioteka wydaje również własne karty wg jednolitego wzoru, z miejscem na podpis czytelnika i zdjęciem wykonywanym na miejscu w BJ.

Opłaty:

  • za wykonanie karty i założenie konta – 15 zł,
  • za prolongatę karty lub aktywację elektronicznej legitymacji studenckiej – 5 zł,
  • za wydanie duplikatu zagubionej karty – 20 zł.

 

Prolongatę karty bibliotecznej uzyskuje się po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Karty z roku akademickiego 2018/19 zachowują ważność do:

  • 31 października 2019 r. dla studentów, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, innych czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, pełnoletnich uczniów szkół średnich i policealnych 31 października 2019 r.
  • 31 grudnia 2019 r. dla nauczycieli akademickich, doktorantów, oraz czytelników uprawnionych  do korzystania tylko w czytelniach.

Osoby zainteresowane mogą jednorazowo (wyłącznie przez 3 kolejne dni robocze w roku) skorzystać bezpłatnie z karty gościa Biblioteki Jagiellońskiej. Karta gościa umożliwia dostęp do zbiorów tylko  na miejscu w czytelniach.

Published Date: 26.09.2019
Published by: Olga Marlewicz