Bazy miesiąca: Rolnictwo

AGRICOLA

Zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Baza zawiera ok. 5,7 milionów opisów różnorodnych dokumentów takich jak: artykuły z czasopism, monografie, prace naukowe, patenty, oprogramowanie materiałów audiowizualnych, raporty, rozdziały książek i dokumenty źródłowe dotyczące różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych. Można tu znaleźć publikacje z zakresu biotechnologii, entomologii, uprawy roślin, hodowli zwierząt, weterynarii, kultury wodnej i rybołówstwa, leśnictwa, ekologii i innych. Baza jest przeszukiwalna za pomocą standardowych kryteriów (autor, afiliacja, język publikacji, ISBN, ISSN, typ publikcji itd.), natomiast złożone frazy wyszukiwawcze należy budować za pomocą operatorów logicznych. Część rekordów jest wzbogacona o pełny tekst, który można pobrać.

Pomoc: http://support.ebsco.com/help/?

AGRO

Bibliograficzna baza AGRO tworzona jest przez pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim (tytuły takie jak: „Acta Biologica Cracoviensia”, „Annales Zoologici”, „Aura”, „Food Service”, „Journal of Applied Genetics”, „Przemysł Drzewny i wiele innych). Zasięg tematyczny obazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy obejmuje artykuły od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 440 tys. opisów bibliograficznych. Część tytułów jest udostępniona w pełnym tekście. Bazę można również przeszukiwać za pomocą tytułów czasopism, autorów i słów kluczowych.

Pomoc: http://agro.icm.edu.pl/agro/help/bwmeta1.element.help.agro.advanced.search

Informacje o bazie: http://agro.icm.edu.pl/agro/about

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu rolnictwa prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna.laskawska@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Łaskawska).

Published Date: 10.07.2019
Published by: Mirosław Kubic