Bazy miesiąca: Ekonomia i Zarządzanie

Emerald Managment Xtra

W bazie są zamieszczone elektroniczne wersje anglojęzycznych czasopism naukowych z zakresu m.in. księgowości, finansów, ekonomii, biznesu międzynarodowego, logistyki, marketingu, zarządzania jakością i pokrewnych dziedzin. Warto zwrócić uwagę na tytuły takie jak: „Foresight”, „Advances in Financial Economics” i „Journal of Business Strategy”. Baza oferuje otwarty dostęp do dużej ilości artykułów naukowych (głównie w języku angielskim). Ciekawym uzupełnieniem bazy są e-case studies (zamieszczone na kanale YouTube) i scenariusze z zakresu zachowań biznesowych dedykowane jako pomoce naukowe dla studentów i uczniów.

Informacja, jak wyszukiwać w bazie: http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/librarian/pdf/search_en.pdf

BazEkon

Baza opisów artykułów z ponad 400 tytułów polskich czasopism z dziedziny ekonomii i nauk pokrewnych. Każdy rekord zawiera bibliografię, część artykułów można pobrać. Za pomocą funkcji „Cytowane przez” można obserwować cytowania w przypisach do artykułów znajdujących się w bazie. Bazę można przeglądać za pomocą tytułów czasopism, twórców oraz słów kluczowych (należy je wybrać z indeksów). Baza jest przeszukiwalna za pomocą standardowego zestawu parametrów, wzbogaconego o opcję „W cytowaniach”. Następnie wyniki można posortować po latach wydania, nazwiskach autorów, po tytule czasopisma etc. Baza tworzona jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie, która współpracuje z Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Informacje o bazie i pomoc: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/pomoc

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu Ekonomii i zarządzania prosimy kierować na adres e-mail: jekaterina.maj@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Maj-Müller).

Published Date: 07.01.2019
Published by: Mirosław Kubic