Bazy miesiąca - Muzyka

Oxford Music Online

Bogate źródło informacji o charakterze encyklopedycznym na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej, na które składają się m.in.: Grove Music Online, The Oxford Companion to Music, The Oxford Dictionary of Music, Encyclopedia of Popular Music. W bazie można wyszukiwać za pomocą takich kryteriów jak: typ instrumentu (np. aerofony czy instrumenty elektryczne), czas (w podziale na wczesne i późne średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, XX w. i XXI w.), kontynenty czy zawód (np. choreograf czy dziennikarz). W bazie można znaleźć artykuły (część w pełnym dostępie), biogramy, wywiady, książki, słowniki i wiele innych. Znajduje się tu ponad 52 tys. artykułów dotyczących muzyki z całego świata. Bazę tworzy Oxford University Press.

Dostęp: www.oxfordmusiconline.com

Instrukcja wyszukiwania: http://www.oxfordmusiconline.com/help#quick-search

Bibliografia Fonografii Polskiej

Materiał źródłowy jest prezentowany w dwóch bazach danych: "Artykuły, książki i prace dyplomowe" oraz "Recenzje z czasopism". Baza "Artykuły, książki i prace dyplomowe" prezentuje znaczną część dotychczas opublikowanych książek i niepublikowanych prac dyplomowych w języku polskim poświęconych fonografii oraz w wyborze artykuły z czasopism, takich jak: "Gramophone" (fonografia polska), "Ruch Muzyczny", "Muzyka", "Studio" i inne.

Baza danych "Recenzje z czasopism" zawiera przede wszystkim materiały z następujących periodyków: "Gramophone" (z lat 1923-1968, 1986-2004), "Ruch Muzyczny" (1959-2014), "Muzyka", "Studio" (wybór), a także z polskiej prasy przedwojennej i powojennej.

Informacje o bazie i instrukcja korzystania: http://www.sbp.pl/fonografia

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu muzyki prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Agnieszka Brzeziak).

Published Date: 04.12.2018
Published by: Mirosław Kubic