Bazy miesiąca - Biogramy

W listopadzie Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy biograficzno-bibliograficzne.

Europa Sacra

Unikatowa baza, będąca kompletnym źródłem informacji o dostojnikach w średniowiecznym kościele. Zawiera dane o 1300 średniowiecznych biskupstwach, archidiecezjach, patriarchatach oraz o 18 507 biskupach i patriarchach. Informacje zawarte w tej bazie są przedstawione w przejrzysty sposób, w formie tabeli. Narzędziami pomocniczymi w wyszukiwaniu informacji jest wyszukiwarka oraz alfabetyczny indeks ułożony według nazw dostojników kościelnych. Do opracowania wykorzystane zostały głównie następujące źródła: „C. Eubel: Hierarchia catholica mediiaevi... ab anno 1198” oraz „Gams: Series episcoporum ecclesiae catholicae”. Użytkownicy mają do wyboru trzy wersje językowe: angielską, francuską i niemiecką.

Baza tworzona jest przez belgijskiego wydawcę Brepols Publishers.

Informacje o bazie i przykłady wyszukiwania: http://www.brepolis.net/BRP_Info_En.html?show=info#

 

Baza Biogramów

Baza jest tworzona przez pracowników Sekcji Informacji Naukowej. Zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, urodzonych po 1850 r. Obecnie baza zawiera ok. 47 000 rekordów. Uwzględniani są w niej ludzie nauki, kultury, sztuki, polityki, duchowni, działacze społeczni, ważne postacie historyczne, ale także osoby mniej znane. Opisy pozyskiwane są z różnych źródeł: nekrologów, wywiadów, rozdziałów w książkach itd. Oferujemy informacje, do których nie można dotrzeć poprzez indeksy osobowe lub przedmiotowe innych baz obecnych w Internecie. Z informacji zwrotnych od naszych użytkowników wiemy, że Baza cieszy się dużym zainteresowaniem osób mieszkających zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Informacje o bazie: https://bj.uj.edu.pl/biogramy

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu prosimy kierować na adres e-mail: iza.bielec@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Izabela Bielec).

Published Date: 07.11.2018
Published by: Mirosław Kubic