Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi bibliometryczne

Bibliometria jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. W ramach usług bibliometrycznych Biblioteka Jagiellońska oferuje czytelnikom szeroki zakres fachowej pomocy:

 • organizuje wykłady Ars Quaerendi Plus pt. "Wyszukiwanie cytowań publikacji naukowych"
 • oferuje konsultacje bibliometryczne, w ramach których pomagamy przy analizie bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego - analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirsha (wg SCI, Scopus i przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, Publish or Perish)
 • urządza szkolenia prowadzone przez przedstawicieli baz, które wykorzystywane są do analiz bibliometrycznych.

Bibliometria: krótki przewodnik

Tabela I. Podstawowe źródła informacji o cytowaniach dla autorów.

NAZWA CHARAKTERYSTYKA INDEX
HIRSHA
(H-INDEX)
PREZENTACJE
I SZKOLENIA
ALERTY

Web of Science

 • Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED) - 1945 - present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) - 1956 - present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - 1975 - present
 • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI - S) - 1990 - present
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI - SSH) - 1990 - present
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present

 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present

 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present 

Bazy multidyscyplinarne prenumerowane przez UJ TAK http://wokinfo.com/poland/

http://wokinfo.com/media/pdf/wos-corecoll_qrc_pl.pdf

http://wokinfo.com/training_support
/training/web-of-knowledge/
TAK
Scopus Baza multidyscyplinarna prenumerowana przez UJ TAK https://service.elsevier.com/app/
answers/
detail/a_id/14799
TAK
Google Scholar
Dane dotyczące cytowań można otrzymać korzystając z programu Publish or Perish
Serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie, uwzględniający także cytowania dotyczące książek, szczególnie polecany przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych TAK Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar

Jak obliczyć index Hirscha
TAK
CYTOWANIA w BazEkon Program multidyscyplinarny w wolnym dostępie  TAK

Tabela II. Listy czasopism punktowanych.

NAZWA CHARAKTERYSTYKA POMOCE

Ujednolicony wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism naukowych za lata 2013-2016

Lista multidyscyplinarna określająca oficjalne wymagania w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych
Journal Citation Reports
ranking oparty na wskaźniku IMPACT FACTOR (IF)
Baza multidyscyplinarna prenumerowana przez UJ http://scientific.thomson.com/tutorials/jcr4/

http://wokinfo.com/training_support/training/journal-citation-reports//
Master Journal List
(tzw. lista filadelfijska)
Lista multidyscyplinarna czasopism indeksowanych na platformie Web of Science

ERIH PLUS

(European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Lista referencyjna z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych tworzona przez Norwegian Social Science
Data Services (NSD)

Index Copernicus Journal Master List

(IC JML)

Lista multidyscyplinarna, szczególnie ważna dla nauk biologicznych i medycznych, tworzona staraniem międzynarodowej platformy naukowej Index Copernicus International
ARIANTA Baza naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych (dostępna na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); uwzględnia dane z ww. indeksów

Warto przeczytać:

Bibliography [bibliografia polskiej naukometrii]

Kulczycki Emanuel: Warsztat badacza 

 

Kontakt:

Sekcja Informacji Naukowej
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
oinka@uj.edu.pl
tel. +48 12 66-33-444, 663-34-61