Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotheca
Iagellonica

Fontes et Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia

Wydawana przez Bibliotekę Jagiellońską od roku 1994 seria "Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia" w głównej mierze przeznaczona jest dla wydań tekstów źródłowych, których podstawą są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej.

Zamierzeniem Redakcji serii jest również ogłaszanie prac naukowych (rozpraw doktorskich, monografii, prac analitycznych, katalogów), przygotowanych przez pracowników Biblioteki.

ISSN 1425-851X

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 1:  Pamiętnik : 1914-1918 / Aleksander Lednicki ; wstęp i oprac. Zbigniew Koziński. - Kraków, 1994. - 139, [1] s., [1] k. portr. ; 24 cm.

Tom 2:  Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna / Marian Malicki. - Kraków, 1994. - 296 s. ; 24 cm.

Tom 3:  Świat ministrów Augusta II : wartości i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702-1728 / Andrzej Leon Sowa. - Kraków, 1995. - 195 s. ; 24 cm.

Tom 4:  "Zawsze byłem Żydem dla Polaków i Polakiem dla Żydów" : listy Marka Wajsbluma do Stanisława Kota z lat 1927-1961 / [Marek Wajsblum] ; oprac. i wstępem opatrzyli Zdzisław Pietrzyk i Zbigniew Koziński. - Kraków, 1996. - 126 s. ; 24 cm.

Tom 5:  Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur = Katalog watykańskich rękopisów św. Jana Kantego/ Romanus Maria Zawadzki. - Cracoviae, 1997. - 119, [1] s. ; 24 cm.

Tom 6:  Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879 / wydał i wstępem opatrzył Roman Jaskuła. - Kraków, 1997. - 295 s. ; 24 cm.

Tom 7:  W kręgu Strasburga : z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621 / Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 1997 ([s. l. : s. n.]). - 302, [1] s. ; 24 cm.

Miniatura przykładowej okładkiTom 8:  Poezje / Adam Jacek Pisarzowski ; wstępem opatrzyli i wydali Janusz S. Gruchała i Wacław Urban. - Kraków, 1998. - 80, [1] s., [4] s. faks. ; 24 cm.

Tom 9:  Volsciana : katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego = Volsciana : catalogo de la biblioteca renacentista de Piotr Dunin-Wolski, obispode Płock / oprac. Andrzej Obrębski. - Kraków, 1999. - 456, [1] s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm.

Tom 10:  Archiwum Adama Bienia : akta narodowościowe (1942-1944) / oprac., wstęp i przypisy Jan Brzeski, Adam Roliński. - Kraków, 2001. - 606 s. : il. ; 24 cm.

Tom 11:  Z Piaseczna w świat : diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 2001. - 97, [3] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

Tom 12:  Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / wstęp i oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. - Kraków, 2001. - 469, [2] s. ; 24 cm.

Tom 13:  Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel / oprac. Ryszard Tatarzyński. - Kraków, 2004. - XIX, [3], 221, [3] s. ; 24 cm.

Tom 14:  Katalog rozpraw doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986-2003 / oprac. Iwona Bator, Zbigniew Koziński. - Kraków, 2005. - 208 s. ; 24 cm.

Tom 15:  "Dziennik" : listopad 1914 - marzec 1915 / Rudolf Starzewski ; oprac. Joanna Jaśkowiec. - Kraków, 2007. - 168 s. ; 24 cm.

Miniatura przykładowej okładkiTom 16:  Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / wstęp i oprac. Zdzisław Pietrzyk. - Kraków, 2009. - 315 s. ; 24 cm.

Tom 17:  Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651 / Marian Malicki. - Kraków, 2010. - 800 s., [1] k. tabl., [36] s. tabl. : il. ; 25 cm.

Tom 18:  Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie / oprac. Małgorzata Mirek. - Kraków, 2010. - 263, [2] s., [6] s. tabl.; il., err.; 24 cm

Tom 19:  The aesthetics of Senecan tragedy / Joanna Pypłacz. - Kraków, 2010. - 123, [1] s. ; 24 cm.

Tom 20:  Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone / Paweł Szczerbic; wydał Grzegorz M. Kowalski. - Kraków, 2011. - XXXV, [1], 346 s.; 24 cm

Tom 21:  W poszukiwaniu straconego dzieła: studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne / Wacław Walecki. - Kraków, 2011. - 334, [2] s.: il. (w tym kolor.); 20x22 cm

Tom 22:  Na Wschód z NKWD: Lwów - Tas-Bułak 1940-1946: wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich / oprac. Andrzej Obrębski. - Kraków, 2011. - 271 s.: il.; 24 cm

Tom 23:  Wrażenia i wspomnienia młodej teatromanki / Elzbieta Kietlińska; wstęp i oprac. Jan Michalik. - Kraków, 2012. - 374, [2] s.; 24 cm

Miniatura przykładowej okładkiTom 24:  Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku / Karol Estreicher; oprac. i wstępem opatrzył Jan Brzeski. - Kraków, 2012. - XL, 261, [3] s., [12] s. tabl.: il.; 24 cm

Tom 25:  Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939 : słownik biograficzny / Jan W. Brzeski. - Kraków, 2014. - 343, [2] s. ; 24 cm

Tom 26:  Artyści "czarnej sztuki" : typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty / Anna Kocot. - Kraków, 2015. - 413, [2] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Tom 27:  Straszny czwartek w domu pastora ; Dalsze losy pastora Hubiny / Karol Ludwik Koniński ; wstęp i oprac. Justyna Rybka. - Kraków, cop. 2015. - XCVII, [1], 117, [3] s. ; 24 cm

Tom 28:  When legends come alive : a reading of Lucan's Pharsalia / Joanna Pypłacz. - Kraków, 2015. - 258, [6] s. : il. ; 24 cm

Tom 29:  Speculum Saxonum, albo Prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane a na polski język z pilnością i wiernie przełożone. Cz. 1, Cz. 2 / [tł.] Paweł Szczerbic ; wydał Grzegorz M. Kowalski. - Kraków, 2016. - 615 s. : il. ; 25 cm

Tom 30:  Zapomniany bibliocyd : szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu / Andrzej Dróżdż. - Kraków, 2017. - 145, [3] strony ; 24 cm

Tom 31:  Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 / wstęp i opracowanie Andrzej Techmański. - Kraków, 2017. - XXXV, [2], 231 stron, [1] karta tablic złożona : mapa ; 24 cm

Miniatura przykładowej okładkiTom 32:  Kronika szkolna w Myślachowicach począwszy od dnia 17 lipca 1874 roku / wstęp i opracowanie Przemysław Marcin Żukowski. - Kraków, 2018. - XIX, [1], 57 stron, [8] stron tablic : faksymilia, fotografie ; 25 cm

Tom 33:  Speculum Saxonum, Ius municipale : skorowidz terminów prawniczych / Paweł Szczerbic ; zestawił i opracował Grzegorz M. Kowalski. - Kraków, 2018. -  XIV, 155 stron ; 25 cm

Tom 34:  Nowa teoria listu / Anita Całek. - Kraków, 2019. - 450, [2] strony ; 24 cm

Tom 35:  Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919-1939 / Grzegorz Siudut. - Kraków, cop. 2019. - 553 strony, [1] karta złożona w opasce : tabele ; 24 cm

Tom 36:  Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632-1791, 1789-1873 / opracował i wydał Andrzej Techmański. - Kraków, 2020. - CXVII, 450 stron, [1] karta tablic złożona : fotografie, ilustracja, mapa ; 24 cm

Tom 37:  Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek / bearbeitet von Dominik Erdmann ; herausgegeben von Monika Jaglarz. - Kraków, 2019. - XLII, 622, [1] strona ; 25 cm

Tom 38/1: Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918 / Michał Lewicki. - Kraków 2021. - s. 313.

Tom 38/2: Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918 / Michał Lewicki. - Kraków 2021. - s. 917. 

Tom 39: Stan zachowania wybranych starych druków przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. Kolekcje oo. kamedułów z Bieniszewa, książąt Sanguszków, oo.reformatów z Biecza / Ekaterina Baumann. - Kraków 2021. - s. 288.

Tom 40: Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk / Barbara Krawczyk. - Kraków 2021. - s. 362, [8].