Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia kulturalne
i naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210720

Szkoła letnia „Krakau als Stätte des europäischen Kulturerbes“

Data: 20.07.2021 - 25.07.2021
Miejsce: Szkoła letnia: Collegium Novum UJ, Wystawa towarzysząca: Biblioteka Jagiellońska
Organizator: dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ
Szkoła letnia „Krakau als Stätte des europäischen Kulturerbes“

W dniach 20.07.21-25.07.21 odbędzie się szkoła letnia „Krakau als Stätte des europäischen Kulturerbes“, która jest częścią projektu Erasmus Plus „The Future of Cultural Heritage in Modern Europe”.

W tym zainicjowanym i kierowanym przez Katedrę „Kultur Oświecenia” Uniwersytetu w Poczdamie projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów oraz instytucji kultury (muzeów i bibliotek narodowych) z ośmiu miast europejskich: Aten, Bolonii, Bordeaux, Kopenhagi, Krakowa, Luksemburga, Poczdamu i Rygi.  Celem szkoły jest zapoznanie pochodzących z tych ośrodków 28 uczestników z europejskim dziedzictwem Krakowa jako wielokulturowego miasta uniwersyteckiego.

Szkole towarzyszyć będzie przygotowana przez dr Monikę Jaglarz i dr Lucynę Nowak a odbywająca się w Bibliotece Jagiellońskiej prezentacja rękopisów poświęcona tradycji naszej Biblioteki. Pokazane zostaną nie tylko obiekty dokumentujące jej funkcjonowanie jako biblioteki uniwersyteckiej (fragmenty spuścizn profesorskich), lecz także jej związki z Krakowem, jako ważnym ośrodkiem miejskim i siedzibą królów (m.in. rękopisy zawierające prawo magdeburskie, przywileje cechowe, Statuty Kazimierza Wielkiego), wreszcie pełnieniem roli biblioteki narodowej (archiwa szlacheckie, spuścizny literackie, kolekcje autografów). Ważnym punktem wystawy są eksponaty z kolekcji byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zbioru Karola Varnhagena.

Patronatem honorowym objął szkołę Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Organizatorką szkoły jest dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ.

 

 

 

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron