Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytaj o zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informowanie o zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Informacja katalogowa)

Informacja katalogowa o zbiorach wydanych od 1801 r. obejmuje:

 • pomoc w przeszukiwaniu katalogów
  • kartkowych - udzielana osobiście przez dyżurnych w Katalogach
  • elektronicznych - udzielana osobiście przez dyżurnych w Katalogach oraz we wszystkich czytelniach i gabinetach
 • sprawdzanie, czy Biblioteka posiada określoną publikację - pomoc udzielana telefonicznie i e-mailowo
 • pomoc w lokalizacji materiałów w katalogach bibliotek polskich i zagranicznych - udzielana osobiście, telefonicznie, e-mailowo - w Katalogach oraz w Czytelni Informacji Naukowej

Pracownicy poszczególnych sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo informacji katalogowych dotyczących zbiorów specjalnych:

 • rękopisów - pracownicy Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Czytelni Rękopisów
 • starych druków (druków wydanych do r. 1800) - pracownicy Sekcji Starych Druków Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Czytelni Starych Druków
 • zbiorów muzycznych (drukowanych lub rękopiśmiennych) - pracownicy Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • zbiorów graficznych i kartograficznych - pracownicy Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • dokumentów życia społecznego oraz wydawnictw Rara - pracownicy Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • zbiorów audiowizualnych - pracownicy Oddziału Dokumentów Audiowizualnych - w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych