Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytaj o zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informowanie o zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Informacja katalogowa)

Informacja katalogowa o zbiorach wydanych od 1801 r. obejmuje:

  • pomoc w przeszukiwaniu katalogów
    • kartkowych - udzielana osobiście przez dyżurnych w Katalogach
    • elektronicznych - udzielana osobiście przez dyżurnych w Katalogach oraz we wszystkich czytelniach i gabinetach
  • sprawdzanie, czy Biblioteka posiada określoną publikację - pomoc udzielana telefonicznie i e-mailowo
  • pomoc w lokalizacji materiałów w katalogach bibliotek polskich i zagranicznych - udzielana osobiście, telefonicznie, e-mailowo - w Katalogach oraz w Czytelni Informacji Naukowej

Pracownicy poszczególnych sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo informacji katalogowych dotyczących zbiorów specjalnych: