Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi informacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informowanie o Bibliotece Jagiellońskiej

 • Ogólnych informacji dotyczących pracy Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej:

osobiście - w Czytelni Głównej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Informacji Naukowej oraz w sali Katalogów alfabetycznych oraz sali katalogów rzeczowych,
telefonicznie, e-mailowo. Przejdź do informacji kontaktowych na stronie Struktura organizacyjna BJ 

 • Informacji dotyczących wpisów do Biblioteki oraz wypożyczania do domu udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo pracownicy Wypożyczalni Miejscowej. Przejdź na stronę Wypożyczalni Miejscowej
   
 • Informacji dotyczących zasad korzystania ze zbiorów wydanych od 1801 r. udzielają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej:

osobiście - w Czytelni Głównej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Europeistycznej,
telefonicznie, e-mailowo. Przejdź do informacji kontaktowych na stronie Struktura organizacyjna BJ

 • Informacji dotyczących wypożyczeń książek i mikrofilmów przez biblioteki poza Krakowem oraz sprowadzania książek z innych bibliotek poza Krakowem dla studentów i pracowników UJ udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo pracownicy Wypożyczalni Międzybibliotecznej Zamiejscowej. Przejdź na stronę Wypożyczalni Międzybibliotecznej Zamiejscowej

Pracownicy poszczególnych sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych udzielają osobiście, telefonicznie, e-mailowo informacji dotyczących zasad korzystania ze zbiorów specjalnych:

 • rękopisów - pracownicy Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Czytelni Rękopisów
 • starych druków (druków wydanych do r. 1800) - pracownicy Sekcji Starych Druków Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Czytelni Starych Druków
 • zbiorów muzycznych (drukowanych lub rękopiśmiennych) - pracownicy Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • zbiorów graficznych - pracownicy Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • zbiorów kartograficznych - pracownicy Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • dokumentów życia społecznego oraz wydawnictw Rara - pracownicy Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych - w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych
 • zbiorów audiowizualnych - pracownicy Oddziału Zbiorów Cyfrowych - w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych.