Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwerendy - wybrane tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy wybranych kwerend realizowanych w latach 2020-2021

 1. Pamięć o Holokauście na podstawie wybranych obozów koncentracyjnych w Polsce i Niemczech
 2. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
 3. Biografia generała Jana Mariana Hempla
 4. Wyniki meczów CRACOVII z roku 1971 z gazety sportowej „Tempo”
 5. Spektrum autyzmu (np. Zespół Aspergera) i jego wpływ na naukę języka obcego
 6. Edukacja i szkolnictwo w Polsce oraz edukacja na Uniwersytecie Jagiellońskim
 7. Zofia Ameisenowa: Biblia hebrajska z XIV wieku w Krakowie i jej dekoracje malarskie
 8. Życiorys Profesora Stanisława Szczawińskiego 
 9. Bibliografia z zakresu neurolingwistyki
 10. Organizacja i bezpieczeństwo rozgrywek szczebla centralnego organizowanego przez PZPN
 11. Stan i perspektywy barów kawowych w Polsce
 12. Czasopisma szachowe w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej do 1939 r.
 13. Publikacje Zofii Kaweckiej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
 14. System wartości Korei
 15. Materiały dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej na temat zesłańców polskich
 16. Literatura wietnamska w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
 17. Rolnictwo i gleba w dawnym województwie lwowskim
 18. Seniorzy w czasie pandemii
 19. Jakość życia zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce 
 20. Teatr kabuki a współczesne polskie przedstawienia ludowe
 21. Klub Rotunda
 22. Rynek mieszkaniowy w Polsce
 23. Wydania powieści Stanisława Lema w tłumaczeniu na język japoński w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
 24. Klub Sportowy Pychowianka
 25. Obiekty związane z Florentyną Radziwiłł 
 26. Bibliografia lwowskich wydań dzieł zwartych Cypriana Kamila Norwida i dzieł o nim z okresu międzywojnia
 27. Odbiór dzieł Leonarda Cohena w Polsce w czasach PRL-u na podstawie wybranych czasopism rejestrowanych w Bibliotece Jagiellońskiej
 28. Wiersze Romana Śliwonika w rocznikach 1981-1984 czasopisma „Na przełaj: harcerski tygodnik ilustrowany”
 29. Przedwojenny pociąg Luxtorpeda
 30. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Harbutowic z XIV w.
 31. Obraz św. Anny Samotrzeć z XVII w. z kościoła św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
 32. Nakład dzieła Adolfa Duflos’a Farmacyja w przekładzie Aleksandra Fabiana z 1871
 33. Oryginalne okładki wydań poematów prozą Stanisława Przybyszewskiego z lat 1898-1927 w zbiorach BJ a oprawa biblioteczna
 34. Projekty, zdjęcia mostku z Ropicy Górnej, gmina Sękowa, projektu Hansa Mayra z czasów I wojny światowej
 35. Historia wsi Giedlarowa
 36. Architektura i historia kościoła św. Barbary w Krakowie
 37. Historia Szkoły Rolniczej w Supraślu
 38. Żydowskie Muzeum Galicja
 39. Twórczość Georga Trakla
 40. Terapia według G. Lozanova
 41. Druki reklamowe PZL
 42. ​Opracowania dotyczące historii fotografii, dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej
 43. Książki dla dzieci i czytanki do języka polskiego, które mogły być używane w szkole powszechnej w Wojniczu w latach 1941-43
 44. Dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej i/lub w Internecie publikacje autorstwa Antoniego Götza-Okocimskiego i Jana Götza-Okocimskiego,  publikacje dotyczące członków rodziny Goetzów i Goetzów-Okocimskich oraz publikacje o browarze Okocim
 45. Przywileje Jana III Sobieskiego dla Żydów w Żółkwi
 46. Tarnów - w czasie I wojny światowej oraz rosyjski komendant Tarnowa w 1915 r., Markiewicz
 47. Literatura polska - najważniejsze źródła informacji (bibliografie, biobibliografie, przekłady, opracowania historii literatury polskiej)
 48. Słowniki języka polskiego (bibliografia, omówienia, wykazy słowników: dawnej polszczyzny, współczesnej polszczyzny, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, ortograficzne, gwar)
 49. Źródła informacji o pracach doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego
 50. Publikacje dotyczące żydowskiej organizacji CENTOS oraz dziejów żydowskiej opieki społecznej
 51. Opracowania dotyczące prasy żydowskiej oraz żydowskich wydawnictw na ziemiach polskich, głównie w II RP
 52. Dublany - publikacje o Akademii Rolniczej w Dublanach wydane po 1918 r. (wybór)
 53. Publikacje dotyczące Harbinu oraz Polaków w Chinach
 54. Czasopisma wydawane cyrylicą w Warszawie w 1939 r.
 55. Media watykańskie, ze szczególnym uwzględnieniem Radia Watykańskiego
 56. Święto Osłów
 57. Kościół bernardynów w Krakowie i jego ołtarz główny
 58. Historia mebli - wybrane publikacje w Bibliotece Jagiellońskiej
 59. Tadeusz Kościuszko w Ameryce
 60. Słowniki skał i minerałów w Czytelni Głównej oraz Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
 61. "Gazeta Grudziądzka" (1894-1939)
 62. Orgie Nerona
 63. Opracowania dotyczące historii trucizn
 64. Opracowania dotyczące historii okien
 65. Nagrania polskich poetów
 66. Nana Karis (Kharis) Sirbangha (1885-1917) i jego związki z Polską
 67. Rękopisy i druki ulotne Biblioteki Jagiellońskiej dotyczące Związku Polskich Artystów Plastyków
 68. Maya Vogt - przyjaciółka Dagny Przybyszewskiej
 69. Maczanka krakowska i głąbik krakowski
 70. Sprawozdania szkół w Czerniowcach z początku XX w. dostępne online
 71. Pobyt Franza Xavera Wolfganga Mozarta w Galicji na pocz. XIX w.