Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwerendy - wybrane tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy wybranych kwerend z lat 2018-2019

1. Okładki czasopism dla kobiet z lat 1950-1990

2. Ksawery Franciszek Prauss

3. Podręczniki  do przedmiotu ”język polski” z lat 1918-1970

4. Zbigniew Łagocki 1927-2009, działalność artystyczna i kulturalna w Krakowie

5. Straż Obywatelska we Lwowie

6. Stanisław Przybyszewski i jego rękopisy w Bibliotece Jagiellońskiej

7. Pieniądze i ceny w II połowie XIX w.

8. Pieśń Kosynierów

9. Publikacje o lordzie Byronie zawierające ilustracje

10. Nikołaj Kleigels Oberpolicmajster m. Warszawy w latach 1888-1895

11. Wypalenie zawodowe

12. Maria Gąsiorowska tłumaczka

13. Listy Teodora Parnickiedo do Zofii i Włodzimierza Czachowskich

14. Historia szkoły w Borowej

15. Prawo zaborowe

16. Polski Komitet Normalizacyjny w latach 1924-1939

17. Nauczyciel wspomagający

18. Wieliczka w literaturze do 1918 roku

19. Cyrk Suhra

20. Dorożkarze warszawscy

21. Czytelnia Towarzyska (życie kulturalne Żydów)

22. Rozprawa doktoraska Karola Wojtyły Doctrine de fide apud s. Joannem a cruce

23. Adresarz krakowski z 1933 roku

24. Historia Stanisławowa

25. Teatr w Berdyczowie

26. Cmentarz żydowski w Czernichowie

27. Podział administracyjny Królestwa Polskiego w latach 1866-1912

30. Obrazy w Bazylice Marickiej

31. Logopedia ludzi niewidomych

32. Bezdomność w Krakowie

33. Rehabilitacja krtani

34. Przekłady oscara Wilde’a

35. Stefan Grabiński pisarz fantastyczny

36. Spirytyzm

37. Motyw kobiety we współczesnej literaturze angielskiej

38. Pamięć bólu

39. Węzeł przesiadkowy Kraków Dworzec Główny

40. Język irlandzki i jego wpływ na jezyk angielski

41. Rangers Regiment

42. Puławy za czasów Izabeli Czartoryskiej

43. Start up – rodzaj firmy

44. Bankowość innowacyjna

45. Bezrobocie na Śląsku XIX/XX w.