Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwerendy - wybrane tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy wybranych kwerend realizowanych w latach 2020-2021

  1. Pamięć o Holokauście na podstawie wybranych obozów koncentracyjnych w Polsce i Niemczech
  2. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
  3. Biografia generała Jana Mariana Hempla
  4. Wyniki meczów CRACOVII z roku 1971 z gazety sportowej „Tempo”
  5. Spektrum autyzmu (np. Zespół Aspergera) i jego wpływ na naukę języka obcego
  6. Edukacja i szkolnictwo w Polsce oraz edukacja na Uniwersytecie Jagiellońskim
  7. Zofia Ameisenowa: Biblia hebrajska z XIV wieku w Krakowie i jej dekoracje malarskie
  8. Życiorys Profesora Stanisława Szczawińskiego 
  9. Bibliografia z zakresu neurolingwistyki
  10. Organizacja i bezpieczeństwo rozgrywek szczebla centralnego organizowanego przez PZPN
  11. Stan i perspektywy barów kawowych w Polsce
  12. Czasopisma szachowe w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej do 1939 r.
  13. Publikacje Zofii Kaweckiej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
  14. System wartości Korei
  15. Materiały dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej na temat zesłańców polskich
  16. Literatura wietnamska w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
  17. Rolnictwo i gleba w dawnym województwie lwowskim
  18. Seniorzy w czasie pandemii
  19. Jakość życia zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce 
  20. Teatr kabuki a współczesne polskie przedstawienia ludowe
  21. Klub Rotunda
  22. Rynek mieszkaniowy w Polsce
  23. Wydania powieści Stanisława Lema w tłumaczeniu na język japoński w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
  24. Klub Sportowy Pychowianka
  25. Obiekty związane z Florentyną Radziwiłł 
  26. Bibliografia lwowskich wydań dzieł zwartych Cypriana Kamila Norwida i dzieł o nim z okresu międzywojnia
  27. Odbiór dzieł Leonarda Cohena w Polsce w czasach PRL-u na podstawie wybranych czasopism rejestrowanych w Bibliotece Jagiellońskiej
  28. Wiersze Romana Śliwonika w rocznikach 1981-1984 czasopisma „Na przełaj: harcerski tygodnik ilustrowany”
  29. Przedwojenny pociąg Luxtorpeda
  30. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Harbutowic z XIV w.
  31. Obraz św. Anny Samotrzeć z XVII w. z kościoła św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
  32. Nakład dzieła Adolfa Duflos’a Farmacyja w przekładzie Aleksandra Fabiana z 1871
  33. Oryginalne okładki wydań poematów prozą Stanisława Przybyszewskiego z lat 1898-1927 w zbiorach BJ a oprawa biblioteczna
  34. Projekty, zdjęcia mostku z Ropicy Górnej, gmina Sękowa, projektu Hansa Mayra z czasów I wojny światowej
  35. Historia wsi Giedlarowa
  36. Architektura i historia kościoła św. Barbary w Krakowie
  37. Historia Szkoły Rolniczej w Supraślu
  38. Żydowskie Muzeum Galicja
  39. Twórczość Georga Trakla
  40. Terapia według G. Lozanova
  41. Druki reklamowe PZL
  42. ​Opracowania dotyczące historii fotografii, dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej
  43. Książki dla dzieci i czytanki do języka polskiego, które mogły być używane w szkole powszechnej w Wojniczu w latach 1941-43
  44. Dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej i/lub w Internecie publikacje autorstwa Antoniego Götza-Okocimskiego i Jana Götza-Okocimskiego,  publikacje dotyczące członków rodziny Goetzów i Goetzów-Okocimskich oraz publikacje o browarze Okocim
  45. Przywileje Jana III Sobieskiego dla Żydów w Żółkwi
  46. Tarnów - w czasie I wojny światowej oraz rosyjski komendant Tarnowa w 1915 r., Markiewicz
  47. Literatura polska - najważniejsze źródła informacji (bibliografie, biobibliografie, przekłady, opracowania historii literatury polskiej)
  48. Słowniki języka polskiego (bibliografia, omówienia, wykazy słowników: dawnej polszczyzny, współczesnej polszczyzny, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, ortograficzne, gwar)
  49. Źródła informacji o pracach doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego
  50. Publikacje dotyczące żydowskiej organizacji CENTOS oraz dziejów żydowskiej opieki społecznej
  51. Opracowania dotyczące prasy żydowskiej oraz żydowskich wydawnictw na ziemiach polskich, głównie w II RP
  52. Dublany - publikacje o Akademii Rolniczej w Dublanach wydane po 1918 r. (wybór)
  53. Publikacje dotyczące Harbinu oraz Polaków w Chinach
  54. Czasopisma wydawane cyrylicą w Warszawie w 1939 r.
  55. Media watykańskie, ze szczególnym uwzględnieniem Radia Watykańskiego
  56. Święto Osłów
  57. Kościół bernardynów w Krakowie i jego ołtarz główny
  58. Historia mebli - wybrane publikacje w Bibliotece Jagiellońskiej
  59. Tadeusz Kościuszko w Ameryce
  60. Słowniki skał i minerałów w Czytelni Głównej oraz Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
  61. "Gazeta Grudziądzka" (1894-1939)
  62. Orgie Nerona
  63. Opracowania dotyczące historii trucizn
  64. Opracowania dotyczące historii okien
  65. Nagrania polskich poetów
  66. Nana Karis (Kharis) Sirbangha (1885-1917) i jego związki z Polską
  67. Rękopisy i druki ulotne Biblioteki Jagiellońskiej dotyczące Związku Polskich Artystów Plastyków
  68. Maya Vogt - przyjaciółka Dagny Przybyszewskiej
  69. Maczanka krakowska i głąbik krakowski
  70. Sprawozdania szkół w Czerniowcach z początku XX w. dostępne online
  71. Pobyt Franza Xavera Wolfganga Mozarta w Galicji na pocz. XIX w.