Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwerendy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwerendy

Informacja bibliograficzna

Informacja bibliograficzna udzielana jest osobiście w Czytelni Informacji Naukowej oraz telefonicznie, e-mailowo (Sekcja Informacj Naukowej).

Obejmuje:

 • porady dotyczące ustalania strategii wyszukiwania informacji
 • pomoc w korzystaniu ze źródeł informacji (tradycyjnych i elektronicznych) - udzielana osobiście w Czytelni Informacji Naukowej
 • udzielanie krótkich informacji bibliograficznych
 • weryfikację i uzupełnianie danych bibliograficznych (np. brakujące dane o zakresie stron artykułu / autorze / tytule artykułu / tytule czasopisma, o  tytule / autorze / roku wydania książki) na podstawie zbiorów dostępnych w BJ.

Informacja faktograficzna (rzeczowa)

Informacja faktograficzna obejmuje niewymagające pogłębionych poszukiwań wyszukiwanie danych faktograficznych w oparciu o zasoby dostępne w BJ:

Realizacja kwerend

Realizacja kwerend obejmuje wymagające pogłębionych poszukiwań w drukowanych i elektronicznych zbiorach dostępnych w BJ przygotowywanie:

 • obszernych informacji rzeczowych i bibliograficznych
 • większych bibliograficznych zestawień tematycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Zasady stosowane przy realizacji kwerend:

 • Zamówienie należy przesłać na piśmie:
 • Zamówienie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem; zamówienia anonimowe albo podpisane tylko imieniem nie będą realizowane.
 • Biblioteka może odmówić wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających poszukiwań w materiałach znajdujących się poza Biblioteką. W takim przypadku udzieli wskazówek dotyczących źródeł informacji.
 • Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływania.
 • Biblioteka nie opracowuje zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych.
 • W przypadku przygotowywania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy pobierana jest opłata, o czym Czytelnik będzie wcześniej zawiadomiony. Wysokość opłaty jest zależna od czasu przeznaczonego na opracowanie kwerendy i jest pobierana nawet wówczas, jeśli kwerenda dała wynik negatywny. Szczegóły podane są w Cenniku usług specjalnych BJ.