Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpisy na rok akademicki 2014/2015

Wpisy na rok akademicki 2014/2015

Z dniem 1 października 2014 r. Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wpisy czytelników na rok akademicki 2014/15. Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki. Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Z dniem 1 października 2014 r. Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wpisy czytelników na rok akademicki 2014/15.

Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Dla studentów uczelni krakowskich, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), funkcję karty bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej pełni ta legitymacja, wcześniej aktywowana w Wypożyczalni BJ.

Osoby zapisujące się do Biblioteki Jagiellońskiej:

  • zobowiązują się do przestrzegania "Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej"
  • potwierdzają prawdziwość podanych danych osobowych własnoręcznym podpisem
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej

Zgodnie z wymogiem "Ustawy o ochronie danych osobowych" kartoteka czytelników bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego została zarejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o podawanie przy wpisie/prolongacie aktualnego adresu e-mail. Umożliwi to bezpośredni kontakt pozwalający na:

  • zawiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej książki
  • przesłanie przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu książki
  • przesłanie upomnienia o zwrot książki.

szczegółowe informacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron