Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Historia i etnografia

Bazy miesiąca: Historia i etnografia

W grudniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu historii i etnografii. Baza zakupiona: Monumenta Germaniae Historica Baza w wolnym dostępie: Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie

Monumenta Germaniae Historica

Link do bazy Monumenta Germaniae  Historica
MGH to zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej. Wydawnictwo Monumenta Germaniae Historica powstało w 1819 roku nakładem Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde i jest jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie publikacji średniowiecznych tekstów historycznych po dziś dzień. To jedna z najważniejszych edycji źródłowych w kulturze Zachodu. MGH, od swoich początków, ustanowiła standardy dla wszystkich zachodnich ośrodków naukowych. Baza kontynuuje osiągnięcia XIX-wiecznej niemieckiej historiografii. Baza jest dostępna w języku: angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Źródła są podane w językach historycznych. Formuła bazy stwarza możliwość korzystania z wersji prostej i zaawansowanej (z podaniem okresu historycznego, autora, tytułu, wieku, nadrzędnego zbioru dokumentów). Prócz tego baza daje szansę wygodnego wyszukiwania poprzez spis zawartości treściowej (co ułatwia zapoznanie się też ze strukturą wybranych źródeł) i powielenia fragmentów tekstu. Baza obejmuje swoim zasięgiem szereg naukowych przestrzeni, przy czym szczególnie są to dziedziny wiedzy: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze.

Link do Instrukcji korzystania z bazy

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie

Link do bazy Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie
Dotyczy szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii, muzealnictwa, folklorystyki, a także pokrewnych im pokrewnych dziedzin. Baza jest tworzona głównie przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi. Prezentuje odniesienia wyłącznie do publikacji polskich autorów. Chronologicznie obejmuje okres od lat 20. XX w. po współczesność (od 2001 r. zawiera powstały dorobek etnologii polskiej, najważniejsze publikacje krajowe i niektóre zagraniczne). Umożliwia wyszukiwanie proste i złożone za pomocą kryteriów takich jak: autor, publikacja, słowa kluczowe, dziedziny szczegółowe, lata wydania, zawężenia do czasopism bądź książek itp. Baza posiada wersję polskojęzyczną i anglojęzyczną. Poprzez tę bazę zapoznać się można z najnowszymi trendami polskiej antropologii kulturowej (szczególnie ostatnich dwudziestu lat).

Link do Instrukcji korzystania i informacji o bazie

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu historii, socjologii, etnologii i antropologii kulturowej prosimy kierować na adres e-mail: bartlomiej.gapinski@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, dr Bartłomiej Gapiński).

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron