Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Filozofia i Religia

Bazy miesiąca: Filozofia i Religia

W październiku Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu filozofii i religii.
Baza zakupiona: Library of Latin Texts
Baza w wolnym dostępie: Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Library of Latin Texts

Link do bazy - Library of Latin Texts

Wiodąca na świecie baza danych tekstów łacińskich, oferująca teksty od początków literatury łacińskiej po współczesność. Biblioteka tekstów łacińskich - Seria A gromadzi teksty łacińskie wszystkich gatunków i epok. Wielką wagę przywiązuje się do tłumaczeń na łacinę, głównie z greckich oryginałów. Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbiór pism łacińskiej literatury średniowiecznej. Można tu również znaleźć kompletne dzieła pisarzy takich jak Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasza z Kempis. Większość tekstów pochodzi z serii Corpus Christianorum. Każde wyszukiwanie wyświetla wyniki w kontekście zdania, następnie można przejść do pełnego tekstu utworu. Wszystkie dzieła zawarte w bazie są przedmiotem historycznej i filologicznej analizy i zostały opatrzone dydaktyczną notatką (memento), która zawiera informacje o charakterze chronologicznym, bibliograficznym, krytycznym oraz statystycznym. Seria B zawiera uzupełnienia. 

Link do informacji o bazie Library of Latin Texts
Przejdź do przewodnika po bazie

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Link do bazy - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Baza zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia papieża z okazji Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówienia z pielgrzymek do Polski - wraz z indeksem pojęć. Bazę można przeszukiwać w sposób prosty (poprzez wskazanie słów zawartych w danym dokumencie i/lub wśród słów kluczowych przypisanych do dokumentu) i zaawansowany (poprzez zawężenie parametrów dokumentu, np. przez miejsce czy rok), umożliwia też wyszukiwanie zacytowanych przez papieża fragmentów Pisma Świętego oraz najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego. Indeks ułatwia wyszukiwanie („Indeks haseł”), warto korzystać z zakładki „Dokumenty” (w celu zapoznania się z pełnymi tekstami dokumentów i przypisanymi słowami kluczowymi), istnieje też możliwość wykorzystania zakładki „Kontakt” i podzielenia się uwagami dotyczącymi korzystania z tego zasobu.

Więcej informacji o Zintegrowanej Bazie Tekstów Papieskich

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu filozofii i religii prosimy kierować na adres e-mail: gabriela.tlomak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Gabriela Kiryk).

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron