Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Religia i etnografia

Bazy miesiąca: Religia i etnografia

W październiku Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu religii i etnografii. Baza zakupiona: Europa Sacra Baza w wolnym dostępie: Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie

Baza zakupiona: Europa Sacra

Europa Sacra 

Najobszerniejsze wśród baz danych Biblioteki Jagiellońskiej źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele (obejmujące 1300 średniowiecznych biskupstw, archidiecezji i patriarchatów). Europa Sacra opiera się głównie na informacjach źródłowych zawartych w dwóch kluczowych publikacjach w tej tematyce (Hierarchia catholica medii aevi... ab anno 1198 K. Eubela oraz Series episcoporum ecclesiae catholicae P. B. Gamsa). Ogółem zamieszczono w bazie dane o ponad 30 tys. biskupów, arcybiskupów i patriarchów poczynając od okresu wczesnego chrześcijaństwa do początków nowożytności. Baza dokumentuje głównie kulturę Europy Zachodniej, ale można w niej znaleźć również polskie wątki. Jest to baza o profilu historycznym, religioznawczym i filozoficznym. Baza jest dostępna w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Umożliwia szukanie poprzez imiona dostojników i miejsca sprawowania urzędu.
Informacje o bazie znaleźć można na stronie: 
https://extranet.uj.edu.pl/europa-sacra-es/,DanaInfo=about.brepolis.net,SSL+

Baza w wolnym dostępie: Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie

Dotyczy szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii, muzealnictwa, folklorystyki pokrewnych refleksji antropologicznej nauk humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły. Baza jest tworzona głównie przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi. Prezentuje  odniesienia wyłącznie do publikacji polskich autorów. Chronologicznie obejmuje okres od lat 20. XX w. po współczesność (od 2001 r. zawiera kompletny dorobek etnologii polskiej). Umożliwia wyszukiwanie proste i złożone za pomocą kryteriów takich jak: autor, publikacja, słowa kluczowe, dziedziny szczegółowe, lata wydania, zawężenia do czasopism bądź książek itp. Baza posiada wersję polskojęzyczną i anglojęzyczną. Poprzez tę bazę zapoznać się można z najnowszymi trendami polskiej antropologii kulturowej szczególnie ostatnich dwudziestu lat.

Instrukcja korzystania: 
http://odie.ptl.info.pl/?page_id=59

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu religii i etnografii prosimy kierować na adres e-mail: bartlomiej.gapinski@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, p. Bartłomiej Gapiński).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron