Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Sztuka

Bazy miesiąca: Sztuka

W czerwcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu sztuki. Baza zakupiona: Artstor. Baza w wolnym dostępie: Baza Ikonografii Teatralnej

 
 
Baza zakupiona: Artstor 
Baza w wolnym dostępie: Baza Ikonografii Teatralnej
 
 
Baza Artstor 
 
Baza zawiera ponad 2,5 miliona zdjęć obiektów tworzących 300 kolekcji. Obiekty pochodzą z ważnych muzeów świata (np. Staatliche Museen zu Berlin, Metropolitan Museum of Art, Rijksmuseum), bibliotek (np. Library of Congress), archiwów zdjęć (np. Magnum Photos). Baza stanowi cenne źródło materiałów ilustracyjnych dla badaczy i miłośników sztuk pięknych, ale także dla badaczy takich dziedzin jak antropologia, archeologia, historia, historia medycyny. Zdjęcia są opatrzone wysokiej jakości metadanymi, stworzonymi przez katalogujących, kuratorów, instytucje lub samych artystów. Baza jest tak przygotowana, że użytkownikowi, który założył w bazie własne konto, umożliwia szybkie stworzenie prezentacji przez ściągnięcie na raz do 150 zdjęć z podpisami do PowerPointa. Bazę można przeglądać m.in. wybierając jedną z 16 grup klasyfikacji (Classification): Architektura i urbanistyka; Sztuki dekoracyjne, przedmioty użytkowe i projektowanie wnętrz; Rysunki i akwarele; Moda, kostiumy i biżuteria; Film, audio, video i sztuka cyfrowa oraz wiele innych. Baza Artstor jest powiązana z bazą JSTOR, to oznacza, że rezultatem wyszukiwania w JSTOR są m.in. także materiały wyszukane w Artstor („Artstor images related to your search”). 
 
Informacje o bazie: https://library.artstor.org/
 
 
 
 
Biblioteka Jagiellońska posiada w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych bogatą dokumentację ikonograficzną związaną z dziejami teatru krakowskiego. Obejmuje ona okres od końca XVIII w. do lat 80 XX w. Składają się nań grafiki, rysunki, a przede wszystkim około 16.000 zdjęć i podobna liczba negatywów. Podstawową część tych zbiorów stanowi kilka znaczących kolekcji pozyskanych dla Biblioteki Jagiellońskiej w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia.
Katalog elektroniczny obejmuje: 
    •  materiały ikonograficzne do 1939 roku, w tym kolekcję zdjęć teatralnych Wacława Szymborskiego, oraz zbiór zdjęć Heleny Modrzejewskiej autorstwa Walerego Rzewuskiego i innych fotografów
    •  materiały ikonograficzne z czasów po II wojnie św., w tym kolekcję Władysława Krzemińskiego i Zofii Niwińskiej oraz zdjęcia teatralne Wojciecha Plewińskiego
    •  inne materiały ikonograficzne z zasobu Biblioteki Jagiellońskiej
Prezentowanych jest  łącznie ok. 4.500 fotografii, które zostały opatrzone szczegółowymi opisami uwzględniającymi tytuł i autora sztuki, nazwiska aktorów (także aktorów występujących w scenach zbiorowych, jeśli tylko dało się ich zidentyfikować), grane przez nich role, nazwiska reżyserów, scenografów i innych współautorów spektaklu, a także nazwę teatru i datę wykonania zdjęcia.
Zostały też skatalogowane rysunki (album 25) o tematyce teatralnej (w większości karykatury aktorów).
 
 
 
 
Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu sztuki  prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Agnieszka Brzeziak).